Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

26. 4. 2022

V rámci jedné z komunikací se zákazníkem byla vznesena poznámka o vysoké ceně.

U našich, zasakovacích roštů pro zpevněné propustné povrchy , AS-TTE ROŠTů je potřeba vnímat, že nepotřebujeme tak hlubokou konstrukční skladbu jako tomu může být u „podobných“ výrobků. Úspora je tedy v konstrukční skladbě, a s tím spojeným přesunem materiálu a samotné lidské práce.

zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Únosnost systému AS-TTE je zajištěna jeho masivní robustností a inovativnímu systému zámků, kdy zasakovací rošty vzájemně do sebe zaklesnou a vytváří tak jednolitou plochu. Síla, která tak působí na plochu se rozkládá. Další přidanou hodnoutou je neutrální uhlíková stopa produktu.

Ing. Marcel Kenja