Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠTy ... test vsaku vody o objemu 100 litrů

24. 5. 2022

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Zákazník nás požádal, abychom provedli test vsakování vody na ploše z AS-TTE., tak jsme si udělali menší pokus v areálu firmy ASIO na ploše, kterou jsme vybudovali v létě roku 2019.

Připomenu, že naše testovací plocha byla vybudována konstrukčním principem 1, kdy skladba sestává z:
- rošty AS-TTE vyplněny dlažební kostkou / zatravněno,
- podkladní jemná hladká síťovina AS-MESH, která slouží pro snadnější pokládku,
- 5 cm AS-SOIL P – podkladní zemina (směs štěrku a zeminy).

Na tuto plochu 5x 5m (25m 2 ) jsme vylili 100 litrů vody , což odpovídá 4 litrům vody na 1 m 2 . To je, jakoby spadlo 4000 ml srážek na m 2 za sekundu .

Po vylití nádoby se 100 litry vody se tato voda rozlila a byla vsáknuta na ploše cca 6m2. V přepočtu je to 16,6 litru na 1m 2 .

Test jsme provedli 04.04.2022 v 9 hodin ráno, teplota vzduchu byla 0°.

Ing. Marcel Kenja