Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE

17. 6. 2022

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE jsou od 23. září 2021 uhlíkově neutrální. A to díky kompenzaci emisí ekvivalentů CO 2 . V rámci této kompenzace jsou podporovány projekty na ochrany klimatu:

1) V Indii je to projekt na využití energie větru v oblasti Karnátaka. Tato větrná elektrárna ročně vyrobí 48 GWh. Projekt větrných elektráren je konstruován tak, aby dodával energii z obnovitelných zdrojů do indické energetické sítě. Vyprodukuje se dostatek energie, aby udržitelným způsobem pokryl požadavky na elektřinu téměř 60 000 lidí každý rok. Celkové snížení emisí 45 000 t CO 2 za rok.

využití energie větru v oblasti Karnátaka

 • Odhaduje se, že vlivem špatného ovzduší se průměrná délka života zkracuje o 23měsíců.
 • Projekt poskytuje nové pracovní příležitosti a pracovníci absolvují každoroční školení.
 • Větrná energie je zdrojem energie s nulovými emisemi.
 • Díky výstavbě větrné farmy se také zlepšuje místní infrastruktura.
 • Snížením závislosti na fosilních palivech projekt přispívá ke snížení emisí uhlíku a boji proti změně klimatu.
 • Kromě snížení emisí oxidu uhličitého projekt také zamezuje dalšímu znečištění, jako je oxid siřičitý, oxidy dusíku a zvláštní látky.

Indie má v současnosti sedmou největší ekonomiku na světě a hospodářský ani populační růst nejeví známky zpomalení. Tento rychlý růst však zemi přinesl velké problémy. Například poptávka po energii v Indii se od roku 2000 více než zdvojnásobila. Hlavním zdrojem pro pokrytí této poptávky jsou fosilní paliva a zejména uhlí. V důsledku toho je energetický mix Indie nejen velmi náročný na uhlík, ale produkuje také mnoho dalších znečišťujících látek. Emise skleníkových plynů ze spotřeby fosilních paliv v zemi za posledních 40 let vzrostly o 900 %. Podle Světové zdravotnické organizace se 11 z 20 nejvíce znečištěných měst na světě nachází v Indii. Využití obnovitelných zdrojů významně přispívá ke snížení znečištění Indie a celé naší planety.

2) V Brazílii je to projekt zabránění odlesňovaní amazonského deštného pralesa s ochranou na 150 000 ha lesa v provincii Pará. Vesničané jsou vyškolováni a zaměstnáni jako strážci, aby zabránili nezákonné těžbě dřeva a odlesňování. Podporuje se zlepšování hospodaření v lesích a využívání lesních produktů. Projekt se zaměřuje na snižování emisí skleníkových plynů a zároveň generuje četné vedlejší přínosy. Celkové snížení emisí 264 000 tun CO 2 za rok.

zabránění odlesňovaní amazonského deštného pralesa

 • Podpora využívání agrolesnických systémů (hospodaření na zemědělské a lesní půdě), který kombinuje pěstování dřevin, plodin a zvířat.
 • Podpora prodeje kvalitních sporáků mezi producenty manioku (keř vysoký až 5 m s kořenovou hlízou připomínající svou chutí sladké brambory) a tím snížení častých požárů.
 • Vzdělávání místních komunit v organizaci a zlepšení správy místních zdrojů.
 • Každému, kdo je přistižen při squattingu, nelegální těžbě dřeva nebo farmaření je nabídnuta možnost zapojení se do projektových aktivit
 • Odhaduje se, že za dobu trvání projektu bude zabráněno vstupu do atmosféry více než 10,5 milionu tun CO 2 .
 • Ochrana lesa zlepšuje funkčnost místního ekosystému tím, že umožňuje regeneraci degradovaných lesů.
 • Projekt zatím úspěšně odstraňuje nelegální aktivity. Kromě toho projekt pomáhá místním obyvatelům zajistit práva na vlastnictví půdy.

Více než dvě třetiny Brazílie pokrývají lesy. Brazílie od roku 1990 ztratila téměř 10 % svého lesního porostu. Část problému spočívá v tom, že brazilské právo umožňuje squatterům nárokovat si legální vlastnictví nevyužité půdy po 5 letech, a tak legalizuje mýcení. Jako vlastníci mohou lidé vykácet 20 % svého lesa, aniž by porušili zákon. To následně vytváří problém squatterů, kteří si nárokují a těží plochy půdy. Les je zranitelný především zvenčí, kde se k němu dřevorubci snadno dostanou z dopravních spojů. Průkopnické cesty si však rychle razí cestu hlouběji do lesa a rozežírá ho zevnitř. Odlesňování a změny ve využívání půdy tvoří přibližně 60 % celkových emisí CO 2 v Brazílii, což znamená, že země v současnosti dosahuje 2,3 t oxidu uhličitého vyprodukovaného na hlavu ročně. V roce 2010 byla Brazílie 6. největším producentem CO 2 na světě, přestože 41 % veškeré energie a 83 % elektřiny v zemi bylo vyrobeno z obnovitelných zdrojů.

Ing. Marcel Kenja
... pro více informací navštivte web www.firstclimate.com

uhlíkově neutrální produkt