Zasakování vyčištěných vod a jak ho prakticky vyřešit co nejlépe pro uživatele

20. 1. 2017

Jsou lokality, kde zasakování vyčištěných vod je jednoznačně nejekonomičtější řešení pro uživatele. Někdy je to i bezproblémová varianta pro úřad, někdy naopak a tak pár slov k tomu jak optimálně postupovat abychom si ušetřili nervy a peníze. V prvním kroku je třeba zjistit, zda vám vodoprávní úřad tento záměr schválí – některé úřady jsou tak neoblomné, že ani kladný hydrogeologický posudek nic neznamená. V případě záporného stanoviska úřadu je pak třeba zvážit, zda jít do rizika spojeného s odvoláním se k vyšší instanci (ta je obvykle přístupnější, neboť většinu zamítavých stanovisek, zejména těch, co nebyly obhájitelné, soud zrušil) nebo ustoupit a hledat jiné řešení – např. vzdálenou kanalizaci nebo úspory v produkci odpadních vod a vyvážení, které je celosvětově po zvážení všech aspektů hodnoceno jako větší zlo než jiná řešení.

Pokud se jedná o objekt komerční, je třeba, aby měl část pro bydlení a rekreaci – dle vyjádření MŽP nelze povolit výjimku, ale neměl by být problém, pokud v takovém objektu vyčleníte nějaký oficiální prostor na bydlení… Opět záleží na velkorysosti úřadu. Co se týká samotného řešení – na začátku by mělo být rozhodnutí samotného informovaného provozovatele, a to zda chce mít:
a) objekt, o který se bude muset starat minimálně, bude mít minimální provozní náklady a řešení na přírodní bázi, ale bude ochoten obětovat vyšší investiční náklady,
b) ČOV, která bude na ohlášení, s mírně vyššími provozními náklady, avšak bude řízena mikroprocesorem, a tedy bude vyžadovat pouze minimální servisní úkony,
c) nebo zda upřednostní nízké investiční náklady a o čistírnu se bude muset více starat (s vyšší periodicitou) a pravidelně odebírat vzorky.

Řešení a)

Sestava AS-ANAZON

Sestává z velkého septiku AS-ANASEP vertikálního biofiltru AS-ZEON - cenově např. kolem 80 tis. Kč, ale náklady na provoz jsou minimální, často bez potřeby el. energie a nutnosti pravidelného vyvážení septiku (stačí v intervalu až několika let). Pro použití do zásaku je potřebné jít cestou vodoprávního řízení a odběru vzorků.

Sestava AS-ANAZON (septik AS-ANASEP + biofiltr AS-ZEON)

Obr. 1: Sestava AS-ANAZON (septik AS-ANASEP + biofiltr AS-ZEON)

Řešení b)

AS-IDEAL PZV

Ideální řešení na zasakování – zajímavá cena (poloviční oproti AS-ANAZON), minimální nároky na obsluhu (proces řídí mikroprocesor), malá produkce kalu (jen několik desítek litrů ročně), možnost povolení na ohlášení, možnost použití vody na závlahu bez další nádrže na vyčištěnou vodu. Oproti sestavě AS-ANAZON potřebuje pro provoz el. energii.

Obr. 2: Čistírna odpadních vod AS-IDEAL PZV

Obr. 2: Čistírna odpadních vod AS-IDEAL PZV

Řešení c)

AS-VARIOcomp K + vsak AS-GEPA

Nejlevnější řešení po stránce investiční (cena samotné ČOV kolem 30 tis. Kč), není potřebná regulace nastavováním ventilů atd., levný provoz i z pohledu potřeby náhradních dílů v budoucnosti. Nevýhodou je potřebná periodická kontrola a to, že ČOV potřebuje k provozu el. energii.

Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp K

Obr. 3: Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp K 

Vsak AS-GEPA

Obr. 4: Vsak AS-GEPA

Je jasné, že výsledné rozhodnutí bude záležet hlavně na zákazníkovi, jeho možnostech a životní filosofii. Naším cílem je nabídnout nejvhodnější řešení všem skupinám, tedy jak ekologicky orientovaným zájemcům, tak zákazníkům, kteří ocení techničnost nebo minimum povinností vůči legislativě a přitom možnost výhodně zavlažovat, nebo stavebníkům, kteří potřebují realizovat stavbu s minimálními investičními náklady. Například já osobně, v mých podmínkách - stále obydlený dům na rovině, s možností využití vyčištěné vody na závlahu - bych si vybral AS-IDEAL PZV. Kdybych ale bydlel někde v kopci a měl dostatek vody např. ze studny, pak bych šel do jiného řešení, do sestavy AS-ANAZON.

Ing. Karel Plotěný