Závlaha odpadní vodou AS-GEOFLOW

6. 10. 2015

Jedná se vlastně o bezodtokový systém předčištěných odpadních vod z odtoku kvalitních biologických septiků, umělých i přírodních čistíren odpadních vod. Podívejte se na animaci, kterou jsme pro vás připravili.

http://www.asio.cz/cz/zavlaha-odpadni-vodou-as-geoflow