Závlaha odpadními vodami a naše současná legislativa

20. 9. 2016

V Českých Budějovicích proběhl u příležitosti výstavy Země živitelka IV. česko-izraelský vodohospodářský seminář, který byl tentokrát zaměřený na závlahy (záznam prezentací z něj je na stránkách MZe - http://eagri.cz/public/web/mze/ ). "V boji se suchem si chceme vzít příklad z Izraele. Chystáme se více podporovat kapkovou závlahu a opětovně využívat vyčištěnou odpadní vodu," uvedl náměstek ministra Kendík. "V průběhu dalších let budeme řešit hydrologické extrémy, se kterými se musíme naučit žít. Déle trvající sucha a náhlé povodně," řekl. K překonání či předcházení těchto situací bude směřovat i podpora ministerstva. "Vodu, která nám naprší, budeme muset umět v Čechách lépe skladovat a využívat," řekl dále Kendík. Podle něj je cílem zvyšovat retenční schopnost půdy a krajiny a snaha budovat vodní nádrže, které budou vodu umět zachytit a následně ji využívat jak v průmyslu, tak jako pitnou vodu pro obyvatelstvo.

V Izraeli využívají zhruba 90 procent vyčištěné odpadní vody, což je nejvíce na světě. "Izraelci měli od založení svého státu – vzhledem ke zdejším přírodním podmínkám – velký problém s vodou. Nezbývalo jim nic jiného než hledat určitá řešení. Proto jsou jejich principy špičkové," uvedl Kendík. Kapková závlaha je dílem izraelských zemědělců. Spočívá v tom, že do kořenového systému dané plodiny je zavedena podzemní trubka či hadice s vodou. Množství vody a její distribuce pro zalévání se určuje individuálně podle půdní vlhkosti a potřeb dané rostliny. Systém se využívá především v sadech a na vinicích. [1]

Poznámka – Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o.

Začátkem roku jsme uspořádali řadu seminářů – jedním z témat (nutno podotknout že nejvíce kontroverzním) byla právě kapková závlaha předčištěnými odpadními vodami , kterou máme v nabídce připravenou k dodávkám jako AS-GEOFLOW. Jestli něco zvedlo vodoprávní úřady a inspekci ze židlí a vyprovokovalo k protestům, pak to bylo právě toto téma. Zajímavá je i současná praxe – závlaha (i vyčištěnou) odpadní vodou je brána jako vypouštění do vod podzemních a vodoprávní úřady ji nechtějí povolovat (a to i když se jedná jen o samotnou šedou vodu bez produktů lidského metabolismu) a vyžadují při tom vyjádření hydrogeologa… (nechávám tento postup beze slov, i když mne to vždy vzrušuje, a to zejména, pokud vodoprávní úřad závlahu zakáže v případě, že hydrogeolog napíše, že zasakování není vzhledem k nepropustnosti podloží možné).

Jinak – závlaha odpadními vodami není jen izraelská specialita – osobně jsem navštívil závlahy městskými odpadními vodami v oblasti Kapského města nebo přímo v parcích australských měst – známe je tím např. Sydney.

Systém podpovrchové kapkové závlahy AS-GEOFLOW

Obr. 1: Systém podpovrchové kapkové závlahy AS-GEOFLOW

Foto z realizace systému AS-GEOFLOW
Obr. 2: Foto z realizace systému AS-GEOFLOW

Závlaha městskými odpadními vodami v Sydney, Austrálie

Obr. 3: Závlaha městskými odpadními vodami v Sydney, Austrálie

Ing. Karel Plotěný

Zdroj:

[1] Zemědělci, které trápí sucho, získají další dotace. Vzorem technologií je Izrael [online]. 29.8.2016 [cit. 2016-09-09]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ministerstvo-chysta-nove-dotace-pro-zemedelce-ktere-trapi-su/r~1e7c43aa6def11e683920025900fea04/?redirected=1473420735