Závlahy a jejich perspektiva … a pohled zvenku

4. 4. 2015

No a taky jsem si myslel, že sucho je pro Českou republiku a Slovensko pojmem používaným zemědělci pro zdůvodnění požadavků na stát a pojišťovny. V podstatě jsem si ty dva dny představoval tak, že si „orazím“ posloucháním jiného, než pro nás „technologické vodohospodáře“ žhavé tématiky a přijdu při tom na nějaké nové nápady.

Mikulov

No a všechno bylo mírně jinak:

- začátek ve stylu katastrofických, matematickými modely (Aladin a RegGM) podpořených, scénářů podle kterých se rychle blížíme, aniž se pohybujeme, do oblastí subtropů ... dokonce už v současnosti pomalu přibývá oblastí, které lze po část roku takto charakterizovat … no a je jasné, jak říkají statistiky a modely, bude tepleji … (to jestli líp nebo hůř bude na nás);

- z pohledu bilancí se sice ukazuje, že vody spadlé ve srážkách nijak podstatně neubývá, spíše naopak, ale problém je jinde, a to v rostoucí potřebě, a také v jiném časovém rozložení. Díky rostoucí teplotě roste nadmořská výška, kdy limitující pro výnosy je množství srážek. Během následujících 50 roků vzroste tato výška cca o 150 m. Tj. až do 400 m n.m. bude výnosy plodin ovlivňovat voda (závlaha) víc než sluneční svit;

- hlavní příčina větší potřeby vody do budoucna je hlavně vyšší teplota, což se projeví hned ve dvou faktorech – prodlouží se vegetační období (zejména začne dřív jaro a rostliny v tomto období budou více evapotranspirovat) a vzroste i celková průměrná roční teplota, což bude mít za následek např. v oblasti Podunajské nížiny až dvojnásobnou potřebu vody na závlahu – pokud budeme chtít zachovat stejné výnosy. Paradoxně navýšení výnosů navýšením teploty bude o to více limitováno množstvím vody, která ale bude chybět.

První zjištění – sucho je tady a aktuální víc, než jsem si myslel

Další zajímavosti:
- zvětšuje se nerovnoměrnost srážek – jak intenzitou, tak i výskytem – prodlužují se jak období bez deště, tak i období kdy prší;
- půda ztrácí schopnost akumulovat vodu úměrně s úbytkem humusu (organických podílů), i v případě malé srážky odtečou pak z území zbytečně stotisíce kubíků vody. A úbytek organiky je prokázaný dlouhodobý trend (mizí zdroje – např. živočišná výroba).

Druhé zjištění – do budoucna bude potřebné zajistit větší akumulaci, pokud se má zabránit suchům a záplavám a pokud se mají vytvořit podmínky pro udržení výnosů.

Další katastrofické záležitosti:

Rozsáhlé plošné závlahové systémy vybudované v minulosti – např. „Závlahy pod Brnem“ jsou v troskách a asi už nenávratně minulost … Ty, které fungují, jsou postaveny na jedné straně na nadšení a na druhé straně na nejistých právních vztazích, kdy nadšenci riskují, že jimi vynakládané prostředky administrativním politickým rozhodnutím přijdou vniveč. Státní instituce sice perfektně, a stále intenzivněji, dělají lepší a lepší statistiky a řeší výzkumné projekty zaměřené na otázky vody v krajině, (spousta nadaných lidí odvádí teoretickou excelentní práci), ale dopad do praxe ve formě nějakých praktických, legislativních a finančních kroků je minimální.

Třetí zjištění – stát zatím sucho netrápí a činnost státních institucí je v tomto směru neefektivní

No a pak, aby těch vizí a katastrof nebylo moc, se jen tak mimochodem objevilo zdánlivě nezáživné a pro účastníky neaktuální téma – pro nás naopak téma aktuální. Pan Krátký z Povodí Vltavy zopakoval poněkolikáté oficiální výklad MZe k problematice závlahy odpadní vodou. Je to v podstatě strašně jednoduché, a pokud člověk nepředjímá a není zaujatý, to zní logicky:
- závlaha - je zacházení s vodou za účelem dodávky vody rostlinám v množství, které rostliny spotřebují, nedochází k vypouštění, a tedy to nemá nic společného s nakládáním s vodami,
- vypouštění odpadních vod – zacházení s vodou za účelem jejího odvedení a výsledek je odtok do vod podzemních. Voda teče plánovitě do podzemních vod a proces tedy logicky vyžaduje povolení k nakládání s vodami. Zbytek už je jen kličkování mezi paragrafy.

Tak že potěšující závěr: To, že máme unikátní KNOW HOW ohledně závlahy odpadní vodou je do budoucna velké plus, závlaha bude potřeba a odpadní vody je relativně dostatek. Není zatím mnoho firem a zařízení, která umí spolehlivě zavlažovat odpadní vodou a mají vyřešené detaily jak po stránce provozní, tak i materiální i s ohledem na naše klimatické podmínky.

Zařízení, které máme k dispozici - AS-GEOFLOW - má tak velkou šanci se prosadit na českém trhu.

závlaha odpadní vodou AS-GEOFLOW

Ing. Karel Plotěný
http://www.asio.cz/cz/zavlaha-odpadni-vodou-as-geoflow