Záznam webináře Modrozelená kuchařka

27. 1. 2021

Čistírny odpadních vod

Šedé vody

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

S ohledem na stávající situaci jsme se rozhodli pro vás webinář předtočit. Záznam webináře „Modrozelená kuchařka“ je již nyní dostupný na YouTube ASIO: https://youtu.be/v-mpTYmrgoM

Od 1.2.2021 začíná platit novela vodního zákona. Mimo administrativních věcí týkajících se sucha (bohužel žádná aktivní opatření) se změní hned několik drobností okolo domovních čistíren, vypouštění do vod podzemních a revizí čistíren. O této problematice se také dozvíte v rámci našeho semináře.

Obsah webináře:

Modrozelené recepty – pro konkrétní technická řešení hospodaření se srážkovými vodami (inspirované německou směrnicí), propustné povrchy , akumulace, zelené stěny…

  • Úvod, kam směřuje MZI , příklad z praxe – Ing. Karel Plotěný
  • Technická řešení s využitím výrobků pro MZI – Ing. Ondřej Prax
  • Velká dešťovka prakticky – Ing. Richard Elleder
  • Novinky v zákonech o vodách, odpadech a zdraví lidu týkající se použití srážkových a  šedých vod – Ing. Karel Plotěný

Modrozelené recepty na řešení obcí a solitérních staveb skupinovými a  domovními čistírnami odpadních vod s ohledem na typ lokality

  • Představení mentálního modelu „VENKOV“ - Ing. Karel Plotěný
  • Skupiny čistíren jako řešení některých lokalit - Ing. Karel Přecechtěl
  • Řešení skupin domů a malých obcí - Ing. Jan Přikryl

Modrozelené recepty na řešení kalové problematiky menších čistíren

  • Současné možnosti a budoucnost řešení kalové problematiky - MSc. Roman Prachař