Záznam z webináře "ČOV v malých obcích a při nízkých koncentracích znečištění odpadní vody"

30. 9. 2019

Čistírny odpadních vod

V rámci webináře zazněly informace o praktických zkušenostech z řešení venkova, zaměřili jsme se na malé obce do 200 EO, které mají vybudovanou starou kanalizaci a nemají prostředky na její rekonstrukci. Mimo jiné jsme zmínili i docela unikátní informace o oblasti, která je kompletně odkanalizována tak, že odpadní vody jsou z ní odvedeny. Dále se dozvíte i informace o tom, jak a proč postupovat, aby výsledné řešení odpadních vod v obci bylo co nejlepší jak pro přírodu, tak i pro obyvatele.

Webinář najdete na našem YouTube kanále: https://youtu.be/uRMBbQJXwqg