Záznam z webináře "Domovní ČOV a konfliktní situace"

1. 5. 2019

Čistírny odpadních vod (ČOV)

Webinář Domovní ČOV a konfliktní situace se zabývá domovními čistírnami odpadních vod a odtokem z domovních čistíren. Dále pak problematikou nakládání s odpadními vodami, když není v obci vodoteč, ani splašková kanalizace, když půda není vhodná ke vsaku a přístup do obecní dešťové kanalizace zamítne vodoprávní úřad. Jakou argumentaci v takových případech použít při jednání s úřady a co nám zákon umožňuje?

Webinář najdete na našem YouTube kanále: https://youtu.be/d4-EXoOAJDE