Záznam z webináře "Energie a OZE"

9. 12. 2019

Recyklace vody & energie

Obnovitelné zdroje energie (OZE) a alternativní zdroje energie představují největší potenciál pro výrobu elektrické energie a tepla s investičními náklady se zajímavou dobou návratnosti.

Obsah webináře :

1. Odpadní voda

2. Zpětné získávání tepla z odpadní vody (ZZTOV)

3. Rekuperace tepelné energie

4. Testování

5. Shrnutí

Webinář najdete na našem YouTube kanále: https://youtu.be/xUS3qRkupFo