Záznam z webináře "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací"

3. 7. 2019

Úprava vody pro průmyslové účely

Kalové a odpadové hospodářství

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací jsou koncepčním řešením zásobování pitnou vodou včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu a koncepcí pro odkanalizování a čištění odpadních vod. Jaký je jejich význam, jak se zpracovávají návrhy a jak funguje mechanismus schvalování? Touto problematikou se budeme zabývat v rámci tohoto semináře.

Záznam z webináře najdete na našem YouTube kanále: https://youtu.be/GNmr8ltxzsc