Záznam z webináře "Recyklace šedé vody"

28. 10. 2019

Šedé vody

Recyklace šedé vody je dobrý způsob, jak hospodařit s vodou. Pomáhá snižovat poptávku po vodě z povrchových a podpovrchových zdrojů. V rámci webináře jsou prezentovány praktické zkušenosti z projekčního zpracování a z realizace čistíren šedých vod na konkrétních ukázkách a související řešení s čištěním šedých vod (např. ostrovní domy , využití tepla). Dozvíte se také, jaká vstupní data jsou potřeba pro přípravu návrhů a legislativní pohled na tuto problematiku.

Záznam z webináře najdete na našem YouTube kanále: https://youtu.be/Z6aWmlcmdhY