Zelená parkoviště, plochy (s dotací) aneb zatravněné propustné plochy pomocí roštů AS-TTE

20. 9. 2022

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

AS-TTE vsakovací rošty jsou více než plastové rošty. Jedná se o takřka přirozený konstrukční koncept, který nastavuje nové standardy pro ekologické dopravní povrchy a který je velmi úsporný z hlediska energie i zdrojů.

Seznámení se s technologií AS-TTE ROŠTů pomocí webináře

Aktuálně můžete získat dotaci na jeho realizaci. Co je tedy pro získání dotace na propustné povrchy třeba?

Dotace na propustné povrchy: Seznamte se s aktuální dotační výzvou

Výměna stávajících nepropustných povrchů za propustné pomocí vsakovacích roštů je podporována dotací ve výši 85 procent. Na výstavbu nových propustných parkovišť s trávou či jiných nových propustných povrchů můžete získat dotaci až do výše 30 procent.

Dotační program na podporu hospodaření s dešťovou vodou v intravilánu měst a obcí pokračuje výzvou č. 19, která se otevřela 14. září 2022 s celkovou alokací ve výši 2,5 miliardy korun. Uzávěrka podávání žádostí na dotace na propustné povrchy je koncem října 2023.

Zaměřujeme se na "opatření 1.3.4 – Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody, zelené střechy, opatření pro využití šedé vody a řízenou dotaci podzemních vod". Pro klienty zajišťujeme kompletní služby od zpracování projektové dokumentace přes žádosti o dotaci a výběrové řízení až po samotnou realizaci zasakovacích roštů pro zpevněné propustné povrchy prostřednictvím našich partnerů.

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT
Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE: Jaké mají vlastnosti?

Zasakovací rošt AS-TTE je robustní (80 x 40 x 6 cm výšky + 1,5 cm zámky). Jeho tloušťka stěn 1,5 až 2 cm a hmotnost 27 kg/m2 dávají konstrukční skladbě zpevněných propustných povrchů opravdu stabilní základ.

Klíčovou funkcí AS-TTE zasakovacích roštů je rozložení zátěže na větší plochu. Robustní vlastnosti spolu s inovativním třecím systémem vzájemně uzamykají jednotlivé moduly vsakovací dlažby k sobě, a tím se zajišťuje stabilizace a zpevnění podkladu. AS-TTE zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy snižují požadavky na únosnost a zhutňování podkladových vrstev. Z tohoto důvodu lze poté omezit pracnost pro přípravu podkladních vrstev a v souvislosti s tím snížit také vznikající emise CO2.

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Vytvořte povrchové vsakovací zařízení či zelené parkovací plochy pro zachycení dešťové vody

Veškeré varianty zpevnění povrchů AS-TTE vsakovacími rošty jsou plně propustné pro vodu. Při dešti tak dochází k přímému zasakování srážkových vod pod zpevněnou plochu. Vsakovací rošty AS-TTE snižují potřebu kanalizačních systémů nebo případných investic do výstavby retenčních a vsakovacích objektů či filtračních systémů. Při započtení všech externalit tak může být použití zasakovacích roštů pro zpevněné propustné povrchy ekonomičtější variantou zpevnění ploch nežli konvenční metody.

Vzhledem k rozložení zátěže na povrchu zasakovacích roštů AS-TTE nedochází k takovému tlaku v podloží, jako je tomu třeba u zámkové nebo distanční dlažby. Díky tomu se významně zlepšují podmínky pro růst vegetace. Výsledkem jsou například propustná parkoviště s travními dlaždicemi nebo velké zatravněné propustné plochy pro parkování. Podkladové vrstvy umožňují obousměrné proudění vody a také zlepšují růstové podmínky, vitalitu a životnost stromů, které rostou v blízkosti ploch zpevněných zasakovací dlažbou.

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Plastové zasakovací rošty AS-TTE mají oproti betonové zasakovací dlažbě spoustu výhod

Jaká je hlavní výhoda zasakovacích plastových roštů AS-TTE? Nedochází k takovému ohřátí a vysušení povrchu jako v případě použití betonové dlažby zasakovací. Vsakovací rošty AS-TTE jsou vyráběné ze 100% recyklovaných spotřebitelských plastů s důrazem na ochranu životního prostředí, o čemž vypovídá certifikát zkušebního ústavu TÜV.

Pomocí systému plastových zasakovacích roštů AS-TTE vytvoříte zpevnění povrchu, s nímž zachováte ekosystém. Co stojí z hlediska udržitelnosti a ochrany životního prostředí ještě za zmínku? Zasakovací rošty AS-TTE jsou uhlíkově neutrální, a to díky kompenzací emisí ekvivalentů CO2.

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT
Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

AS-TTE zasakovací rošty mají širokou škálu použití

Konstrukční principy vsakovacích roštů AS-TTE mají širokou škálu uplatnění, a tak je můžete použít téměř pro všechny typy zatížení. Vytvoříte s nimi zelená parkoviště a parkovací místa, uplatníte je i jako vsakovací chodníkovou dlažbou nebo jako vsakovací dlažbu na komunikace - vsakovací rošty lze v těchto případech použít například na zpevnění komunikací v rezidenčních zónách nebo příjezdových a obslužných komunikací.

Vsakovací rošty AS-TTE nacházejí využití i v případě realizace skladovacích prostor, tramvajových pásů, prostorů pro akce, chodníků, stezek na golfových hřištích či kempingových areálech. Hodí se i jako modulární základ k odvodnění ploch u sportovních areálů. Je dobré rovněž vědět, že AS-TTE zasakovací rošt je certifikován pro zátěž vozidly o hmotnosti až do 60 t, resp. 20 t zatížení na nápravu.

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT
Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT
Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Cenové porovnání s jinými konvenčními systémy (ceny k 20.09.2022):

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Ing. Marcel Kenja
https://www.asio.cz/cz/zasakovaci-rosty-pro-zpevnene-povrchy-as-tte-rost