Zelená parkoviště, plochy (s dotací) aneb zatravněné propustné plochy pomocí roštů AS-TTE

20. 9. 2022

AS-TTE ROŠT je více než plastový rošt. Je to téměř přirozený konstrukční koncept, který nastavuje nové standardy pro ekologické dopravní povrchy a je velmi úsporný z hlediska energie a zdrojů… a nyní i s možností získání dotace na realizaci.

Seznámení se s technologií AS-TTE ROŠTů pomocí webináře

Propustné povrchy jsou podporovány dotační výzvou

Výměna stávajících nepropustných povrchů za propustné je podporována dotací ve výši 85 %. Výstavba nových propustných povrchů je dotována do výše 30 %.

Dotační program na podporu hospodaření s dešťovou vodou v intravilánu měst a obcí pokračuje výzvou č.19, která se otevře 14.09.2022. celková alokace je ve výši 2,5 mld Kč. Ukončení podání žádosti bude do konce října roku 2023. Je tedy i čas na přípravu projektů.

Naše zaměření je na "opatření 1.3.4 – Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody , zelené střechy, opatření pro využití šedé vody a řízenou dotaci podzemních vod"

Pro klienty zajišťujeme kompletní služby od zpracování projektové dokumentace, žádosti o dotaci, výběrového řízení a samotnou realizaci prostřednictvím našich partnerů.

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT
Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE

Robustní vlastnosti roštu (80x40x6 cm výšky + 1,5 cm zámky) spolu s tloušťkou stěn 1,5 až 2 cm a hmotnosti 27 kg/m 2 dávají konstrukční skladbě pevný základ.

Klíčovou funkcí výrobku je rozložení zátěže na větší plochu , robustní vlastnosti spolu s inovativním třecím systémem vzájemně uzamykají jednotlivé moduly k sobě, a tím se zajistí stabilizace a zpevnění podkladu. AS-TTE ROŠTy snižují požadavky na únosnost a zhutňování podkladových vrstev. Z tohoto důvodu je potom možné omezit pracnost pro přípravu podkladních vrstev a v souvislosti s tím, snížit i vznikající emise CO 2 .

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Veškeré varianty provedení povrchu AS-TTE jsou plně propustné pro vodu. Dochází k přímému zasakování srážkových vod pod zpevněnou plochu. AS-TTE ROŠTy eliminují potřebu kanalizačních systémů , investice do výstavby retenčních a vsakovacích objektů či filtračních systémů. Při započtení všech externalit tak mohou být ekonomičtější variantou zpevnění ploch ve srovnání s konvenčními metodami.

Díky rozložení zátěže na povrchu nedochází k takovému tlaku v podloží , jako je tomu třeba u zámkové nebo distanční dlažby, a tím se významně zlepšují podmínky pro růst vegetace. Podkladové vrstvy umožňují obousměrné proudění vody a také zlepšují růstové podmínky, vitalitu a životnost stromů rostoucích v blízkosti zpevněných ploch. Výhodou u  plastových roštů je, že nedochází k takovému ohřátí a vysušení povrchu , jako tomu je u betonových systémů. Rošty AS-TTE jsou vyráběné ze 100 % recyklovaných spotřebitelských plastů s důrazem na ochranu životního prostředí o čemž vypovídá certifikát zkušebního ústavu TÜV. Pomocí systému AS-TTE můžete tedy vytvořit zpevnění, s nímž zachováte ekosystém.

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Z hlediska udržitelnosti a ochraně životního prostředí je důležité zmínit, že zasakovací rošty AS-TTE jsou uhlíkově neutrální , a to díky kompenzací emisí ekvivalentů CO 2 .

Konstrukční principy AS-TTE pokrývají širokou škálu aplikací a  jsou vhodné pro téměř všechny typy zatížení . Ať už se jedná o parkovací místa, komunikace v rezidenčních zónách, příjezdové a obslužné komunikace, skladovací prostory, tramvajové pásy, prostory pro akce, chodníky, stezky na golfových hřištích či kempingových areálech nebo i jako modulární základ k odvodnění ploch u sportovních areálů. AS-TTE je certifikován pro zátěž vozidly o hmotnosti až do 60 t, resp. 20 t zatížení na nápravu.

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT
Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT
Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT
Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Cenové porovnání s jinými konvenčními systémy:

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Ing. Marcel Kenja
https://www.asio.cz/cz/zasakovaci-rosty-pro-zpevnene-povrchy-as-tte-rost