Získejte až 75% dotaci na využití dešťovky!

20. 2. 2020

Neváhejte nás kontaktovat, pokud máte zájem o získání dotace. Navrhneme vám, jakým způsobem efektivně využívat dešťovou vodu a pomůžeme se zpracováním žádosti. Své dotazy směřujte na email: mrkyvka@asio.cz

Brno bojuje proti suchu a snaží se motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s dešťovou vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Dotační programy Nachytej Dešťovku a Zeleň střechám podporují vytváření zelených střech a využití srážkových vod. Tyto dotační programy jsou součástí opatření na adaptaci na změnu klimatu .

Dotační program Nachytej dešťovku! je určen pro úspěšné žadatele o dotaci v rámci již zavedeného dotačního programu Státního fondu životního prostředí „ Dešťovka “. O dotaci můžete žádat od 1.2.2020 – 31.8.2020. Podmínkou získání dotace je místo realizace projektu na území města Brna.

Dotace jsou poskytovány na jednotlivé již realizované projekty týkající se hospodaření se srážkovou vodou ve variantách podporovaných MŽP:

  • akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady;
  • akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady;
  • využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody.

Zdroj a více informací: https://ekodotace.brno.cz/