„Změna k lepšímu“ slaví jeden rok

30. 11. 2021

Jako ASIO tuto aktivitu, která se skládá z mnoha podaktivit, které spojuje cirkulárnost podporujeme, a to zejména co se týká recyklace vody a surovin ve vodě obsažených. Obdiv k tomu, co všechno se „Změně“ podařilo posunout, a to i přesto, že líp se daří tam, kde se spíše prosazují nové výzvy bez toho, aby se musely bourat zažité vzorce chování.

Pokud se chcete o Změně k lepšímu dozvědět více, tak jděte na www.klepsimu.cz

změna k lepšímu