Zpracování odborného posouzení získávání tepelné energie z odpadních vod

26. 4. 2019

Projekt byl řešen ve vědeckém centrum AdMaS. Souhrnná výzkumná zpráva obsahuje následující oblasti:

1. Možnosti získávání tepelné energie z odpadní vody
Bylo zpracováno odborné posouzení ve věci možností získávání tepelné energie z odpadních vod k dalšímu využití.

2. Porovnání získávání tepelné energie s ohledem na zdroj odpadní vody a následného využití
Na základě bodu č. 1 bylo provedeno porovnání získávání tepelné energie s ohledem na zdroj odpadní vody a následného využití.

3. Provedení matematických simulací k zpřesnění potenciálu tepelné energie k dalšímu využití
Na základě bodu č. 1 a č. 2 byly vytipovány nejefektivnější vybrané kombinace tepelného výměníku k dalšímu využití, u kterých se provedlo zpřesnění potenciálu tepelné energie k dalšímu využití.

Zpracování odborného posouzení získávání tepelné energie z odpadních vod