zprovoznění další ČOV AS-KLARO PZV

16. 9. 2014

Typová řada domovních čistíren odpadních vod AS-KLARO PZV pracující na principu SBR (sekvenční biologický reaktor). ČOV splňují při běžném provozu na odtoku parametry pro bakteriální hodnocení požadované NV 416/2010 a jsou zatříděné v kategorii výrobků PZV.

AS-KLARO PZV - osazení nádrže v terénu AS-KLARO PZV - technologie

AS-KLARO PZV - osazení nádrže v terénu AS-KLARO PZV - technologie