Zprovoznění další domovní ČOV AS-VARIOcomp 5K

8. 6. 2015

V Oldřichově u Duchcova bylo provedeno další zprovoznění (uvedena do provozu) inovované samonosné čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp 5K, včetně osazení skříňky pro dmychadlo a propojení dmychadla vzduchovým vedením s ČOV.

čistička odpadních vod AS-VARIOcomp 5K
Čistička odpadních vod AS-VARIOcomp 5K

Místo pro osazení ČOV a  zasakovacích tunelů AS-KRECHT bylo vybráno záměrně za domem, a to z důvodu vhodných vsakovacích vrstev (dle hydrogeologického průzkumu). Dům je celoročně obydlený 4 osobami.

Petr Čampa