Zprovoznění průmyslových ČOV ŽITO

16. 2. 2018

Specifickým složením odpadních vod je vysoký obsah solí, které se používají k zasolování masa. Kvůli tomuto faktu je čištění odpadní vody mírně ztíženo: velké množství solí ovlivňuje chemické reakce při srážení a dále také rozpustnost vzduchu v procesu flotace. Vysoký obsah solí navíc klade vysoké nároky na technologické vystrojení, které musí být vyrobeno z odolnějších materiálů.

Zprovoznění průmyslových ČOV ŽITO

Technologie čištění odpadních vod u všech čtyř čistíren sestává z mechanického předčištění formou stíraného válcového síta, chemického čištění na trubkovém směšovači a separací kalu v tlakovzdušné flotaci. V rámci chemického čištění jsou do trubkového směšovače dávkovány chemikálie na úpravu pH, koagulaci a flokulaci. Dočištění je pak zajištěno v biologickém stupni s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a dosazovací nádrží.

Zprovoznění průmyslových ČOV ŽITO

Celý proces je řízen samostatným řídicím systémem, který umožňuje řízení veškerých pohonů v ručním i automatickém režimu a zpracovává informace ze všech měřicích a regulačních prvků.

Ing. Martina Polášková