Oldřišov – kanalizace a ČOV

Dodávka technologické části komunální ČOV, včetně technologického elektra, MaR, zprovoznění, atd…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Název stavby:     Oldřišov – kanalizace a ČOV
Popis:                Dodávka technologické části komunální ČOV, včetně technologického elektra, MaR, zprovoznění, atd.
Kapacita:           1500 EO
Rok:                  2011
Objednatel:        OHL ŽS, a.s.
Finanční objem:  4,4 mil. Kč bez DPH