Vývoj integrované technologie pro čištění a recyklaci vod v prádelenských provozech

Projekt „Vývoj integrované technologie pro čištění a recyklaci vod v prádelenských provozech“ s pracovním názvem Prádlo je řešen s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci programu ZÉTA v letech 2018 – 2019.

Hlavním cílem je návrh technologie pro dosažení maximální a ekonomicky únosné úrovně recyklace vody a tepla a zároveň čištění odpadních vod z prádelenského průmyslu. V první etapě budou charakterizovány jednotlivé proudy OV s ohledem na variantnost provozů a shrnuty požadavky pro jejich další využití a recyklaci. Laboratorně budou ověřeny postupy pro odstranění cílových polutantů: iontů kovů, nerozpuštěných látek, zákalu, barevnosti, organických látek a křemičitanů s následnou membránovou separací a dočištěním s cílem stanovit technologické a ekonomické parametry pro upscale do 12/2018. Ve druhé etapě bude technologie vyladěna a ověřena v poloprovozu na reálné lokalitě a vzniknou inženýrské a konstrukční standardy přenositelné do portfolia spoluřešitele ihned po skončení projektu 12/2019.

Koordinátorem projektu je VŠCHT Praha, dalším řešitelem je firma ASIO, spol. s r.o.Získejte informace o produktu