Optimalizace prádelenských provozů

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Michal Šubrt
Ing. Michal Šubrt
Mobil: 727 927 720
E-mail: subrt@asio.cz

Vývoj integrované technologie pro čištění a recyklaci vod v prádelenských provozech

Projekt „Vývoj integrované technologie pro čištění a recyklaci vod v prádelenských provozech“ s pracovním názvem Prádlo je řešen s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci programu ZÉTA v letech 2018 – 2019.

Hlavním cílem je návrh technologie pro dosažení maximální a ekonomicky únosné úrovně recyklace vody a tepla a zároveň čištění odpadních vod z prádelenského průmyslu. V první etapě budou charakterizovány jednotlivé proudy OV s ohledem na variantnost provozů a shrnuty požadavky pro jejich další využití a recyklaci. Laboratorně budou ověřeny postupy pro odstranění cílových polutantů: iontů kovů, nerozpuštěných látek, zákalu, barevnosti, organických látek a křemičitanů s následnou membránovou separací a dočištěním s cílem stanovit technologické a ekonomické parametry pro upscale do 12/2018. Ve druhé etapě bude technologie vyladěna a ověřena v poloprovozu na reálné lokalitě a vzniknou inženýrské a konstrukční standardy přenositelné do portfolia spoluřešitele ihned po skončení projektu 12/2019.

Koordinátorem projektu je VŠCHT Praha, dalším řešitelem je firma ASIO, spol. s r.o.

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required