Čištění průmyslových odpadních vod s ozónovou oxidační a flotační jednotkou

Projekt „Čištění průmyslových odpadních vod s ozónovou oxidační a flotační jednotkou“ s pracovním názvem ApplyAdoxpol je řešen s finanční podporou Evropské Unie v rámci Ekoinovací jako součást programu Podnikání a Inovace v letech 2012 – 2014.

Cílem projektu bylo zavést do praxe inovativní technologii čištění odpadních vod s aplikací ozónu jako oxidačního a flokulačního elementu při flotaci. Technologie byla vyvinuta a ověřena v šestém rámcovém programu v projektu Adoxpol, nicméně se nepodařil její průnik na trh, což bylo napraveno v rámci tohoto projektu.

Koordinátorem konsorcia byla norská firma Normex AS, která měla za partnery norskou firmu Salsnes Filter AS, ASIO spol. s r.o., anglickou firmo Statiflo International Ltd. a dva polské řešitele VS Poland Sp z o.o.Hydro-Eco-System Sp z o.o.

Vývoj prototypu až po uvedení na trh byl směřován pro koncového uživatele v odvětví potravinářství a nápojů za účelem šetřit a opětovně používat vodu. Část práce zahrnovala plány produkce, včetně snížení výrobního rizika prostřednictvím podrobného popisu a standardizaci všech složek zahrnutých do systému. Stěžejní bylo v této technologii vstřikování ozonu, přičemž byla vyvinuta flotační jednotka tak, aby maximalizovala proces oxidace s minimálním množstvím ozónu. Ozón umožňuje oxidaci i těžko rozložitelných látek a spolu s inovací flotační komory zlepšuje optimální difuzi mikro-bublin. Díky tomu dochází ke koalescenci koloidních materiálů (jejich splývání) a následně k efektivnímu odstranění aglomerovaných bublin s adsorbovanými, znečišťujícími látkami. Tradiční flotační systémy používají v čistírenském procesu odpadních vod flokulanty a koagulanty, které zasolují recipienty. Ozón má stejně tak koagulační účinek a kromě toho má také oxidační a dezinfekční účinek.

Přínosem pro nás byl detailní vývoj flotace s ozónem, kdy byly vyvinuty a u zákazníka otestovány dva prototypy a výrobek dotažen do prodejného stavu. V současné době probíhají přípravy komercionalizace produktu a jeho uvedení na trh.Získejte informace o produktu