Zařízení pro předčištění srážkové vody AS-AKU FILTR

Předčisticí a regulační šachta pro dešťové vody. Zařízení pro předčištění dešťových vod…

Získejte informace o produktu

Dešťové vody, zejména při intenzivním nebo přívalovém dešti, obsahují velké množství povrchových nečistot, jako jsou například hlína, písek, listí, úlomky ze střech nebo zpevněných povrchů a jiné. Při zasakování dešťových vod mohou tyto mechanické nečistoty postupně zanášet vsakovací objekty a tím zmenšovat jejich akumulační objem. Zároveň mohou tyto nečistoty ucpat škrtící zařízení odtoku do kanalizační sítě, které je při možnosti napojení vyžadováno.

Proto naše společnost vyvinula multifunkční patentované zařízení pro předčištění a regulaci odtoku dešťových vod – předčisticí a regulační šachtu AS-AKU FILTR. Zařízení AS-AKU FILTR je kombinací filtrace a sedimentace díky čemuž dochází k efektivnímu odstranění mechanických nečistot z dešťových vod, které by mohly zanášet vsakovací objekty a tím zmenšovat jejich akumulační prostory. V případě napojení na kanalizační síť je odtok předčištěné dešťové vody v šachtě regulovaný na požadovaný maximální průtok.

Výhody předčisticího objektu AS-AKU FILTR:

  • filtrace mechanických nečistot,
  • sedimentace jemných nečistot (prach, jemný písek),
  • akumulační prostor pro prvotní a nejvíce znečištěný nátok,
  • šetří potřebný akumulační prostor pro vsakování/retenci,
  • filtrace nátoku a regulace odtoku v jednom objektu,
  • jednoduché čištění a revize vsakovacích objektů.

Retence a znečištění

Šachta AS-AKU FILTR slouží nejen jako filtr, ale zároveň jako sedimentační a retenční nádrž a nenavyšuje tak celkovou cenu řešení zasakování. Prvotní nátok dešťových vod s sebou nese největší podíl znečištění. Tento nátok je akumulován již v předčisticím objektu a chrání tak před hlavním znečištěním vsakovací tunely nebo bloky.

Akumulační prostor

Šachta AS-AKU FILTR umožňuje díky svému objemu ušetřit akumulační prostor, který by byl jinak nutný doplnit dalšími zasakovacími tunely nebo bloky. Navíc díky spolehlivému předčištění nedochází k postupnému zanášení zasakovacích objektů a tedy zmenšování akumulačního objemu. Další výhodou šachty je možnost jejího využití jako spojovacího objektu pro několik zdrojů dešťové vody.

Regulace odtoku

Dešťová voda je dále odváděna přes filtr zabudovaný v šachtě do vsakovacího objektu, případně do kanalizace, regulovaným odtokem. Po naplnění akumulačního prostoru šachty AS-AKU FILTR, která pojme první příval nejvíce znečištěného nátoku, je dešťová voda odváděna přepadem s filtrem do akumulačního prostoru vsakovacích tunelů nebo bloků. Po skončení dešťů je akumulovaná voda postupně vsakována nebo odváděna regulovaným odtokem do kanalizační sítě.

Revizní šachta

Zachycené mechanické nečistoty se postupně usazují díky efektu vírové sedimentace na dně šachty AS-AKU FILTR, pod úrovní odtokového potrubí. Sedimentační prostor je zároveň chráněn před vznosem usazených nečistot zpět do objemu AS-AKU FILTRu. Do tohoto prostoru jsou při odtoku také splaveny nečistoty, jako jsou prach a jemný písek, které se dostanou do vsakovacích objektů. Pro intenzivnější čistění je přes AS-AKU FILTR umožněn přístup k vsakovacím objektům, kde lze protáhnout čistící trysku a proudem vody nečistoty z prostoru akumulace spláchnout do sedimentačního prostoru AS-AKU FILTRu. Odtud je již možné všechny usazeniny a mechanické nečistoty jednoduše odtáhnout pomocí čistícího vozu a udržovat tak akumulační prostor v maximálním stavu.

Čistící tryska

Použití

- předčištění pro vsakovací objekty
- předčištění pro retenční objekty
- vhodný doplněk výrobků AS-NIDAPLAST AS-KRECHT

Proč použít AS-AKU FILTR?

- kvalita předčištění přímo ovlivňuje životnost a vlastnosti vsakovacích zařízení
- jedna šachta pro nátok, odtok i revizi vsakovacího systému
- žádný objekt ani plocha navíc
- objem šachty je plně využitý jako retence

Ke stažení

PDF

Projekční a instalační podklady

PDF 862 kB, 15. 11. 2013
DWG

AS-AKU_6_EOPB

DWG 400 kB, 15. 11. 2013
DWG

AS-AKU_6_EOPB_SV

DWG 402 kB, 15. 11. 2013
DWG

AS-AKU_8_EOPB

DWG 400 kB, 15. 11. 2013
DWG

AS-AKU_8_EOPB_SV

DWG 401 kB, 15. 11. 2013
DWG

AS-AKU_10_EOPB

DWG 397 kB, 15. 11. 2013
DWG

AS-AKU_10_EOPB_SV

DWG 400 kB, 15. 11. 2013

Články

Zelené fasády: Krása a udržitelnost v jednom

Zelené fasády, neboli vertikální zahrady, jsou více než jen dekorací. Jak ukazuje nedávná studie, mají schopnost výrazně modulovat teplotu budov, čímž přispívají k udržitelnější budoucnosti.

21. 5. 2024

Nové menší vsakovací tunely AS-KRECHT

Jak vypadají nové tunely a kdy je vhodnější použít původní vsakovací tunel AS-KRECHT a kdy nový AS-KRECHT OPTIMAL?

16. 5. 2024

Hackathon – Udržitelné bydlení

Soutěž šesti universitních týmů spočívající v co nejlepším návrhu udržitelného bydlení na sídlišti pro 500 obyvatel.

30. 4. 2024

AS-GREEN FENCE - okamžité řešení živého plotu

Nejnovější produkt firmy ASIO NEW, který vyřeší vaši touhu po živém plotě téměř okamžitě, právě dorazil do Brna.

22. 4. 2024

Webinář: Propustné zpevněné plochy

Webinář se zaměřuje na design a implementaci zpevněných ploch s důrazem na efektivní hospodaření s dešťovou vodou.

27. 2. 2024

Předběžná opatrnost a chlorování srážkových vod

Jak je to s chlorováním vod? Kdy může být prospěšné a kdy nikoliv?

1. 2. 2024

Přísnotice: Obec, která hospodaří se srážkovými vodami v souladu s přírodou

Rekonstrukce místní komunikace řešená dle principů přírodě blízkých opatření.

9. 1. 2024

Zelený a udržitelný trávník se zatravňovací dlažbou AS-TTE ROŠT

AS-TTE ROŠT je jedním z nejlepších zatravňovacích roštů, který skutečně umožňuje trávě růst

27. 11. 2023

Rekonštrukcie – aneb voda v Tatrách

Letošní největší vodohospodářská konference na Slovensku proběhla 18-20.10.23

23. 11. 2023

Je v pořádku splachovat pitnou vodou?

Zamýšleli jste se někdy nad tím, jak absurdní je splachovat pitnou vodou? Ne? My ano...

19. 11. 2023

Úprava dešťové vody na vodu pitnou

V areálu Sázava Logistics Park u dálnice D1 byla zprovozněna první a jediná úpravna dešťové vody na pitnou v České republice.

2. 11. 2023

Potřebujete zpevnit prostředí stájí, ale nechcete využívat beton?

AS-TTE ROŠT je ideálním řešením. Vytvoříte tak vytvoříte ekologický, zpevněný a propustný povrch, který navíc hezky vypadá

24. 10. 2023

Zatravněné parkoviště u rodinného domu

Řešíte úpravu vjezdu do domu, zpevnění parkovacího stání či jiných ploch na vašem pozemku a nechcete mít kolem domu jen beton? Pan Ondřej sepsal svoje zkušenosti s instalací AS-TTE ROŠTu.

17. 10. 2023

Rekonstrukce parkoviště – Vodojemy na žlutém kopci v Brně

V červenci 2023 se statutární město Brno rozhodlo pro rekonstrukci historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů na Žluté kopci v Brně.

29. 8. 2023

AS-TTE KONĚ nejlépe řešené zpevnění povrchů pro zdraví vašich koní

Systém AS-AS-TTE dokáže nahradit většinu materiálů i potřebu lidské práce, čímž dochází k tomu, že celkové stavební náklady jsou výrazně nižší ve srovnání s tradičními stavebními postupy.

10. 8. 2023

Ukázka uplatnění vegetačních pytlů AS-GREEN SLOPE v Praze

Zákazník se zabýval úpravami pozemku při výstavbě nového bytového domu v Praze 5, mezi ulicemi Erbenova a Mošnova.

25. 7. 2023

Zpevnění svahu za pomoci vegetačních pytlů

Jedná se o vegetační pytle vyrobené ze speciální netkané textilie, která je prodyšná a vodopropustná pro kořeny rostlin.

20. 6. 2023

Recyklace - jako součást komplexního přístupu ... videozáznam z webináře

K řešení zásobování vodou a odvádění odpadních vod je dobré přistupovat systémově.

23. 5. 2023

Zpevnění břehu rybníka pomocí AS-GREEN SLOPE

Zajímavým projektem, na kterém momentálně pracujeme, je zpevnění břehu rybníka, který trpí podemíláním vodou.

25. 4. 2023

Zelené lampy AS-POUSTR

Navštívili jsme Prahu, abychom si prohlédli naše nedávné instalace chytrých stromů AS-POUSTR.

24. 3. 2023

strana: 1