Zařízení pro předčištění srážkové vody AS-AKU FILTR

Předčisticí a regulační šachta pro dešťové vody. Zařízení pro předčištění dešťových vod…

Získejte informace o produktu

Dešťové vody, zejména při intenzivním nebo přívalovém dešti, obsahují velké množství povrchových nečistot, jako jsou například hlína, písek, listí, úlomky ze střech nebo zpevněných povrchů a jiné. Při zasakování dešťových vod mohou tyto mechanické nečistoty postupně zanášet vsakovací objekty a tím zmenšovat jejich akumulační objem. Zároveň mohou tyto nečistoty ucpat škrtící zařízení odtoku do kanalizační sítě, které je při možnosti napojení vyžadováno.

Proto naše společnost vyvinula multifunkční patentované zařízení pro předčištění a regulaci odtoku dešťových vod – předčisticí a regulační šachtu AS-AKU FILTR. Zařízení AS-AKU FILTR je kombinací filtrace a sedimentace díky čemuž dochází k efektivnímu odstranění mechanických nečistot z dešťových vod, které by mohly zanášet vsakovací objekty a tím zmenšovat jejich akumulační prostory. V případě napojení na kanalizační síť je odtok předčištěné dešťové vody v šachtě regulovaný na požadovaný maximální průtok.

Výhody předčisticího objektu AS-AKU FILTR:

  • filtrace mechanických nečistot,
  • sedimentace jemných nečistot (prach, jemný písek),
  • akumulační prostor pro prvotní a nejvíce znečištěný nátok,
  • šetří potřebný akumulační prostor pro vsakování/retenci,
  • filtrace nátoku a regulace odtoku v jednom objektu,
  • jednoduché čištění a revize vsakovacích objektů.

Retence a znečištění

Šachta AS-AKU FILTR slouží nejen jako filtr, ale zároveň jako sedimentační a retenční nádrž a nenavyšuje tak celkovou cenu řešení zasakování. Prvotní nátok dešťových vod s sebou nese největší podíl znečištění. Tento nátok je akumulován již v předčisticím objektu a chrání tak před hlavním znečištěním vsakovací tunely nebo bloky.

Akumulační prostor

Šachta AS-AKU FILTR umožňuje díky svému objemu ušetřit akumulační prostor, který by byl jinak nutný doplnit dalšími zasakovacími tunely nebo bloky. Navíc díky spolehlivému předčištění nedochází k postupnému zanášení zasakovacích objektů a tedy zmenšování akumulačního objemu. Další výhodou šachty je možnost jejího využití jako spojovacího objektu pro několik zdrojů dešťové vody.

Regulace odtoku

Dešťová voda je dále odváděna přes filtr zabudovaný v šachtě do vsakovacího objektu, případně do kanalizace, regulovaným odtokem. Po naplnění akumulačního prostoru šachty AS-AKU FILTR, která pojme první příval nejvíce znečištěného nátoku, je dešťová voda odváděna přepadem s filtrem do akumulačního prostoru vsakovacích tunelů nebo bloků. Po skončení dešťů je akumulovaná voda postupně vsakována nebo odváděna regulovaným odtokem do kanalizační sítě.

Revizní šachta

Zachycené mechanické nečistoty se postupně usazují díky efektu vírové sedimentace na dně šachty AS-AKU FILTR, pod úrovní odtokového potrubí. Sedimentační prostor je zároveň chráněn před vznosem usazených nečistot zpět do objemu AS-AKU FILTRu. Do tohoto prostoru jsou při odtoku také splaveny nečistoty, jako jsou prach a jemný písek, které se dostanou do vsakovacích objektů. Pro intenzivnější čistění je přes AS-AKU FILTR umožněn přístup k vsakovacím objektům, kde lze protáhnout čistící trysku a proudem vody nečistoty z prostoru akumulace spláchnout do sedimentačního prostoru AS-AKU FILTRu. Odtud je již možné všechny usazeniny a mechanické nečistoty jednoduše odtáhnout pomocí čistícího vozu a udržovat tak akumulační prostor v maximálním stavu.

Čistící tryska

Použití

- předčištění pro vsakovací objekty
- předčištění pro retenční objekty
- vhodný doplněk výrobků AS-NIDAPLAST AS-KRECHT

Proč použít AS-AKU FILTR?

- kvalita předčištění přímo ovlivňuje životnost a vlastnosti vsakovacích zařízení
- jedna šachta pro nátok, odtok i revizi vsakovacího systému
- žádný objekt ani plocha navíc
- objem šachty je plně využitý jako retence

Ke stažení

PDF

Projekční a instalační podklady

PDF 862 kB, 15. 11. 2013
DWG

AS-AKU_6_EOPB

DWG 400 kB, 15. 11. 2013
DWG

AS-AKU_6_EOPB_SV

DWG 402 kB, 15. 11. 2013
DWG

AS-AKU_8_EOPB

DWG 400 kB, 15. 11. 2013
DWG

AS-AKU_8_EOPB_SV

DWG 401 kB, 15. 11. 2013
DWG

AS-AKU_10_EOPB

DWG 397 kB, 15. 11. 2013
DWG

AS-AKU_10_EOPB_SV

DWG 400 kB, 15. 11. 2013