Technologie na bázi ionexů

Technologiemi na bázi ionexů řešíme zejména změkčení vody, odstranění dusičnanů, výrobu demi vody, výrobu ultračisté vody…

Získejte informace o produktu

Ionexy / anexy, katexy / představují makromolekulární látky, s trojrozměrným strukturním základem, na kterém jsou umístěny aktivní skupiny. Ionexy se používají ve formě malých kuliček o velikosti 0,3 - 1,5 mm a umožňují odstraňovat z vody nežádoucí ionty výměnou za ty, kterými byly funkční skupiny ionexu předběžně nasyceny a které jsou pro daný účel vhodné, odstraňování iontů probíhá kvantitativně. Ionexy jsou nerozpustné ve vodě a v běžných anorganických a organických rozpouštědlech, avšak ve vodě se základní skelet rozpíná – bobtná, ionex se stává aktivním, funkční skupiny disociují a jsou přístupny upravovanému roztoku. V praxi využíváme dvě základní skupiny ionexů – katexy a anexy.

Odstraňování tvrdosti - změkčovače - filtry s katexovou náplní

Filtr pro odstranění tvrdosti vody s náplní silně kyselého katexu v Na+ cyklu.
Zařízení se skládá z nádoby s katexem, na které je instalován automatický ventil pro řízení regenerace a ze solanky pro přípravu a nasátí regeneračního roztoku. Při průtoku vody probíhá na katexu iontová výměna vápníku a hořčíku za sodík, který se uvolňuje do výstupní vody. Při návrhu změkčovací stanice je třeba brát efekt zvýšení obsahu sodíku ve výstupní vodě na zřetel ve vztahu k hygienickým normám či dopadu na technologie v kontaktu s upravenou vodou. Regenerace kolony probíhá po zvoleném protečeném objemu vody, a to obvykle v režimu odložené regenerace mimo pracovní směnu, nebo okamžitě po vyčerpání nastavené kapacity, eventuálně v nastaveném časovém intervalu například 30 dní, bez ohledu na vyčerpání objemové kapacity. Filtr se regeneruje pomocí tabletové NaCl v množství 110 - 150 g NaCl na 1l katexu.

Odstraňování dusičnanů - filtry s anexovou náplní

Filtr pro odstranění dusičnanů s náplní anexu v Cl- cyklu.
Zařízení se skládá z nádoby s anexem, na které je instalován automatický ventil pro řízení regenerace a ze solanky pro přípravu a nasátí regeneračního roztoku. Při průtoku vody probíhá na anexu iontová výměna dusičnanů a síranů za chloridy, které se uvolňují do výstupní vody. Při návrhu stanice je třeba brát efekt zvýšení obsahu chloridů ve výstupní vodě na zřetel ve vztahu k hygienickým normám či dopadu na technologie v kontaktu s upravenou vodou. Regenerace kolony probíhá po zvoleném protečeném objemu vody, a to obvykle v režimu odložené regenerace mimo pracovní směnu, nebo okamžitě po vyčerpání nastavené kapacity, eventuálně v nastaveném časovém intervalu například 30 dní, bez ohledu na vyčerpání objemové kapacity. Filtr se regeneruje pomocí tabletové NaCl v množství 200 g NaCl na 1l katexu. Pro dosažení optimální koncentrace NO3- na výstupu lze výstupní vodu smíchat se surovou pomocí směšovacího šroubu integrovaného v řídící jednotce, eventuálně externí směšovací armaturou.

Články

Košt čistíren na Slovácku

Je možné řešit výkyv v zatížení ČOV? Tak s tímto jsme se potýkali na Slovácku. Přečtěte si, jak jsme to vyřešili.

8. 2. 2024

Předběžná opatrnost a chlorování srážkových vod

Jak je to s chlorováním vod? Kdy může být prospěšné a kdy nikoliv?

1. 2. 2024

Sanitace venkova z hlediska udržitelnosti

S klesající hustotou obyvatel rostou náklady na centrální odkanalizování a tak pak u obcí s vysokými náklady na odkanalizování hrozí to, že stočné bude nad úrovní sociálně únosné ceny vody.

14. 12. 2023

Úprava dešťové vody na vodu pitnou

V areálu Sázava Logistics Park u dálnice D1 byla zprovozněna první a jediná úpravna dešťové vody na pitnou v České republice.

2. 11. 2023

Domácí úprava vody _ CzWA webinář

Jaké jsou nejběžnější technologie na úpravu vody z vlastního zdroje?

21. 2. 2023

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

23. 11. 2021

Žďár začne recyklovat vodu v bazénu, do kanalizace teklo 50 kubíků denně

Každý den, kdy je v provozu Relaxační centrum ve Žďáře nad Sázavou, skončí v kanalizaci padesát kubíků teplé vody z tamních bazénů.

15. 11. 2021

Aplikace nanovlákenných membrán pro zahušťování digestátu

Nanovlákenné membrány jsou vhodnou alternativou v současné době používaných deskových, trubkových nebo keramických membrán v oblasti separačních procesů, např. filtrace, mechanického předčištění, zahušťování atd.

9. 9. 2021

Webinář "Recyklace bazénových a průmyslových odpadních vod"

Máme pro vás nový webinář na téma "Recyklace bazénových a průmyslových odpadních vod pomocí membránových technologií (bazény, průmysl)".

28. 5. 2021

Technologie pro úpravu dešťových vod v průmyslu

RAINOK - projekt Technologie pro úpravu dešťových vod v průmyslu hledá možnosti využití dešťové vody v průmyslových areálech.

8. 4. 2021

Webinář „Optimalizace vodního hospodářství v průmyslových závodech za pomoci auditu"

Máme pro vás nový webinář na téma „Optimalizace vodního hospodářství v průmyslových závodech za pomoci auditu“.

25. 3. 2021

Obnova vodohospodářské infrastruktury

Tradiční konference (pořádá VAKINFO) v netradiční náladě se uskutečnila v září v Brně i přes nelehkou situaci.

2. 10. 2020

Lázně Bechyně využívají recyklovanou vodu

V jihočeských Lázních Bechyně používají na napouštění bazénu recyklovanou vodu.

21. 8. 2020

Webinář "Recyklace a úprava vod v průmyslu"

Nový on-line seminář (webinář) na téma "Recyklace a úprava vod v průmyslu … od představ k realitě".

31. 7. 2020

Voda je život – úvod do problematiky využití vody

V rámci platformy Go green! Regionální hospodářská komora, ve spolupráci s členskými firmami ASIO TECH, spol. s r.o. a HUTIRA - BRNO, s.r.o. připravili zajímavý webinář na téma hospodaření s vodou.

13. 5. 2020

Výzkumná činnost ASIO TECH 2019

Firma ASIO TECH disponuje vlastním výzkumným a vývojovým oddělením. Hlavní činností je inovace, vývoj a výzkum, zavádění nových technologií do portfolia firmy.

10. 12. 2019

Úpravna vody pro městys Prosiměřice

Úpravny vod pro obce, města, hotely, průmyslové areály atd. jsou individuálně navrhované technologické celky zabezpečující úpravu vody způsobem takovým, aby upravená voda splňovala vyhlášku 252/2004 Sb.

7. 6. 2019

AS-RAINMAN - novinka mezi úpravnami vod pro domácnosti

ASIO NEW rozšiřuje svoje portfolio o úpravny dešťových vod v kabinetním provedení.

6. 5. 2019

Úpravna vody pro horskou chatu Baruška

Požadavky zákazníků na úpravu vody se liší co do množství upravované vody, tak i parametrů upravené vody.

25. 2. 2019