Filtrační technologie

Pojmem filtrační technologie se obvykle označují systémy pro odstraňování nerozpustných látek z upravované vody…

Získejte informace o produktu

Nejčastěji jsou využívané pískové filtry, pískové filtry s obohacenou náplní, filtry se speciálními náplněmi a mechanické filtry. K filtračním technologiím je možné zařadit také filtraci na aktivním uhlí. Pevné látky, či mechanické nečistoty jsou v určitém množství a v různých velikostech obsažené ve většině odebíraných vod. Jedná se převážně jemný písek, štěrk, různý kal, rez, jíl, uvolněné části usazenin potrubí a jiné nečistoty, které se do veřejné vodovodní sítě, vlastních vrtů i studní dostávají ze zastaralého, mnohdy i poškozeného potrubí a z geologického podloží. Tyto částice mívají různou velikost a mohou se pohybovat od těch viditelných, v jednotkách milimetru, až po ty v desetinách mikrometru, které nejsou okem patrné. Takovéto nečistoty jsou nezřídka příčinou zanesených, ucpaných a poškozených potrubních rozvodů, uzavíracích armatur, kotlů, ohřívačů a všech ostatních zařízení napojených na zdroj vody, který není před touto problematikou ochráněn.

Řešení tohoto problému spočívá v instalaci filtru mechanických nečistot na začátek odběrného místa, kde bude zajištěna ochrana všech částí rozvodu, včetně instalovaných zařízení a armatur, nebo až přímo před samotné zařízení, které je potřeba chránit před poškozením. Filtry a jejich filtrační náplně se dají rozdělit podle požadované instalace, max. průtoku, propustnosti, použitého filtračního materiálu a případného ručního, či automatického čištění. Mechanické filtry zároveň představují účinnou ochranu technologických prvků úpraven před nerozpustnými látkami.

Odstraňování železa a manganu

Pokud voda obsahuje příliš železa a manganu, neměla by být použita ani jako voda užitková, protože sloučeniny železa jsou usazovány v trubkách, kotlích, boilerech. V těchto a dalších přístrojích dochází k tvorbě koroze a tím k výraznému zkrácení jejich životnosti. Mangan se v podzemní vodě vyskytuje ve vodě ve formě dvojmocného iontu manganatého a jeho sloučeniny se projevují jako „mastné“ skvrny na povrchu. Mezi provozy citlivé na zvýšené koncentrace železa a manganu patří barvírny textilu, výrobny papíru nebo také výroba fotografického materiálu. Odstranění železa a manganu z vody je tak často součástí předúpravy vody pro následnou další úpravu na bázi reversní osmózy. Tady částice železa mohou zanášet a následně poškodit vlastní membránu reversní osmózy. K odstranění rozpustných sloučenin železa a manganu z vody slouží odželezňovací filtry.

Písková filtrace

Pískový filtr slouží k zachycování nečistot do 40µm z vody. Jako médium se používá křemičitý písek. V případě použití zeolitu nebo lze filtrovat až na úroveň 15 µm. Filtrační hmota se obvykle plní do 50-60 % výšky filtrační nádoby aby se ponechal dostatečný expanzní prostor pro proplach. Zařízení je složeno z tlakové nádoby z polyetylenu zpevněné sklolaminátem a z řídicího ventilu.

Filtrace s náplní aktivního uhlí – dechlorace – úprava senzorických vlastností vody

Filtr s náplní aktivního uhlí (GAU, GAC) slouží k odstranění volného chloru (úprava vody před reverzní osmózou), organických látek, těžkých kovů a zápachu z vody. Jako médium se používá granulované aktivní uhlí na podloží z křemičitého písku. Filtrační náplň se obvykle plní do 50-60 % výšky filtrační nádoby aby se ponechal dostatečný expanzní prostor pro proplach. Zařízení je složeno z tlakové nádoby z polyetylenu zpevněné sklolaminátem a z řídicího ventilu.