Filtrační technologie

Pojmem filtrační technologie se obvykle označují systémy pro odstraňování nerozpustných látek z upravované vody…

Získejte informace o produktu

Nejčastěji jsou využívané pískové filtry, pískové filtry s obohacenou náplní, filtry se speciálními náplněmi a mechanické filtry. K filtračním technologiím je možné zařadit také filtraci na aktivním uhlí. Pevné látky, či mechanické nečistoty jsou v určitém množství a v různých velikostech obsažené ve většině odebíraných vod. Jedná se převážně jemný písek, štěrk, různý kal, rez, jíl, uvolněné části usazenin potrubí a jiné nečistoty, které se do veřejné vodovodní sítě, vlastních vrtů i studní dostávají ze zastaralého, mnohdy i poškozeného potrubí a z geologického podloží. Tyto částice mívají různou velikost a mohou se pohybovat od těch viditelných, v jednotkách milimetru, až po ty v desetinách mikrometru, které nejsou okem patrné. Takovéto nečistoty jsou nezřídka příčinou zanesených, ucpaných a poškozených potrubních rozvodů, uzavíracích armatur, kotlů, ohřívačů a všech ostatních zařízení napojených na zdroj vody, který není před touto problematikou ochráněn.

Řešení tohoto problému spočívá v instalaci filtru mechanických nečistot na začátek odběrného místa, kde bude zajištěna ochrana všech částí rozvodu, včetně instalovaných zařízení a armatur, nebo až přímo před samotné zařízení, které je potřeba chránit před poškozením. Filtry a jejich filtrační náplně se dají rozdělit podle požadované instalace, max. průtoku, propustnosti, použitého filtračního materiálu a případného ručního, či automatického čištění. Mechanické filtry zároveň představují účinnou ochranu technologických prvků úpraven před nerozpustnými látkami.

Odstraňování železa a manganu

Pokud voda obsahuje příliš železa a manganu, neměla by být použita ani jako voda užitková, protože sloučeniny železa jsou usazovány v trubkách, kotlích, boilerech. V těchto a dalších přístrojích dochází k tvorbě koroze a tím k výraznému zkrácení jejich životnosti. Mangan se v podzemní vodě vyskytuje ve vodě ve formě dvojmocného iontu manganatého a jeho sloučeniny se projevují jako „mastné“ skvrny na povrchu. Mezi provozy citlivé na zvýšené koncentrace železa a manganu patří barvírny textilu, výrobny papíru nebo také výroba fotografického materiálu. Odstranění železa a manganu z vody je tak často součástí předúpravy vody pro následnou další úpravu na bázi reversní osmózy. Tady částice železa mohou zanášet a následně poškodit vlastní membránu reversní osmózy. K odstranění rozpustných sloučenin železa a manganu z vody slouží odželezňovací filtry.

Písková filtrace

Pískový filtr slouží k zachycování nečistot do 40µm z vody. Jako médium se používá křemičitý písek. V případě použití zeolitu nebo lze filtrovat až na úroveň 15 µm. Filtrační hmota se obvykle plní do 50-60 % výšky filtrační nádoby aby se ponechal dostatečný expanzní prostor pro proplach. Zařízení je složeno z tlakové nádoby z polyetylenu zpevněné sklolaminátem a z řídicího ventilu.

Filtrace s náplní aktivního uhlí – dechlorace – úprava senzorických vlastností vody

Filtr s náplní aktivního uhlí (GAU, GAC) slouží k odstranění volného chloru (úprava vody před reverzní osmózou), organických látek, těžkých kovů a zápachu z vody. Jako médium se používá granulované aktivní uhlí na podloží z křemičitého písku. Filtrační náplň se obvykle plní do 50-60 % výšky filtrační nádoby aby se ponechal dostatečný expanzní prostor pro proplach. Zařízení je složeno z tlakové nádoby z polyetylenu zpevněné sklolaminátem a z řídicího ventilu.

Články

Košt čistíren na Slovácku

Je možné řešit výkyv v zatížení ČOV? Tak s tímto jsme se potýkali na Slovácku. Přečtěte si, jak jsme to vyřešili.

8. 2. 2024

Předběžná opatrnost a chlorování srážkových vod

Jak je to s chlorováním vod? Kdy může být prospěšné a kdy nikoliv?

1. 2. 2024

Sanitace venkova z hlediska udržitelnosti

S klesající hustotou obyvatel rostou náklady na centrální odkanalizování a tak pak u obcí s vysokými náklady na odkanalizování hrozí to, že stočné bude nad úrovní sociálně únosné ceny vody.

14. 12. 2023

Úprava dešťové vody na vodu pitnou

V areálu Sázava Logistics Park u dálnice D1 byla zprovozněna první a jediná úpravna dešťové vody na pitnou v České republice.

2. 11. 2023

Domácí úprava vody _ CzWA webinář

Jaké jsou nejběžnější technologie na úpravu vody z vlastního zdroje?

21. 2. 2023

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

23. 11. 2021

Žďár začne recyklovat vodu v bazénu, do kanalizace teklo 50 kubíků denně

Každý den, kdy je v provozu Relaxační centrum ve Žďáře nad Sázavou, skončí v kanalizaci padesát kubíků teplé vody z tamních bazénů.

15. 11. 2021

Aplikace nanovlákenných membrán pro zahušťování digestátu

Nanovlákenné membrány jsou vhodnou alternativou v současné době používaných deskových, trubkových nebo keramických membrán v oblasti separačních procesů, např. filtrace, mechanického předčištění, zahušťování atd.

9. 9. 2021

Webinář "Recyklace bazénových a průmyslových odpadních vod"

Máme pro vás nový webinář na téma "Recyklace bazénových a průmyslových odpadních vod pomocí membránových technologií (bazény, průmysl)".

28. 5. 2021

Technologie pro úpravu dešťových vod v průmyslu

RAINOK - projekt Technologie pro úpravu dešťových vod v průmyslu hledá možnosti využití dešťové vody v průmyslových areálech.

8. 4. 2021

Webinář „Optimalizace vodního hospodářství v průmyslových závodech za pomoci auditu"

Máme pro vás nový webinář na téma „Optimalizace vodního hospodářství v průmyslových závodech za pomoci auditu“.

25. 3. 2021

Obnova vodohospodářské infrastruktury

Tradiční konference (pořádá VAKINFO) v netradiční náladě se uskutečnila v září v Brně i přes nelehkou situaci.

2. 10. 2020

Lázně Bechyně využívají recyklovanou vodu

V jihočeských Lázních Bechyně používají na napouštění bazénu recyklovanou vodu.

21. 8. 2020

Webinář "Recyklace a úprava vod v průmyslu"

Nový on-line seminář (webinář) na téma "Recyklace a úprava vod v průmyslu … od představ k realitě".

31. 7. 2020

Voda je život – úvod do problematiky využití vody

V rámci platformy Go green! Regionální hospodářská komora, ve spolupráci s členskými firmami ASIO TECH, spol. s r.o. a HUTIRA - BRNO, s.r.o. připravili zajímavý webinář na téma hospodaření s vodou.

13. 5. 2020

Výzkumná činnost ASIO TECH 2019

Firma ASIO TECH disponuje vlastním výzkumným a vývojovým oddělením. Hlavní činností je inovace, vývoj a výzkum, zavádění nových technologií do portfolia firmy.

10. 12. 2019

Úpravna vody pro městys Prosiměřice

Úpravny vod pro obce, města, hotely, průmyslové areály atd. jsou individuálně navrhované technologické celky zabezpečující úpravu vody způsobem takovým, aby upravená voda splňovala vyhlášku 252/2004 Sb.

7. 6. 2019

AS-RAINMAN - novinka mezi úpravnami vod pro domácnosti

ASIO NEW rozšiřuje svoje portfolio o úpravny dešťových vod v kabinetním provedení.

6. 5. 2019

Úpravna vody pro horskou chatu Baruška

Požadavky zákazníků na úpravu vody se liší co do množství upravované vody, tak i parametrů upravené vody.

25. 2. 2019