Septiky AS-PP SEPTIK ER, EO

Septiky (plastové nádrže) od firmy ASIO, spol. s r.o. jsou vyrobeny z konstrukčních prvků a desek z integrálního polypropylenu nebo polyethylenu a jejich kopolymerů, homogenních i lehčených – technologií svařováním. Septiky jsou vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0905. Návrh konstrukce a statické ověření plastových nádrží provádíme moderní výpočetní metodou konečných prvků…

Získejte informace o produktu

Homogenní i lehčené septiky, respektive plastové nádrže , vyrábíme technologií svařování z konstrukčních prvků a desek z celistvého polypropylenu, polyetylenu a jejich kopolymerů. Díky tomu jsou jímky velmi odolné - a to nejen proti agresivní vodě, mají nízkou hmotnost, snadno se s nimi manipuluje a jejich montáž je velmi jednoduchá.

V případě potřeby vám upravíme plastové nádrže na míru – například rozměry nebo do jímky namontujeme technologické přepážky, případně různé druhy technologických otvorů pro napojení potrubí. Septiky standardně vyrábíme jako uzavřené plastové nádrže s nepochůzným plastovým víkem, nebo s pochůzným litinovým poklopem.

Plastové nádrže vyrábíme také jako zdravotně nezávadné nádrže , které mohou bez problémů přijít do styku s potravinami. Septiky jsou vodotěsné podle normy ČSN 75 0905, návrh konstrukce a statické ověření všech plastových nádrží a jímek provádíme moderní výpočetní metodou konečných prvků.

Septiky a výhody

 • Nízká hmotnost, dlouhá životnost
 • Vysoká chemická odolnost
 • Odolnost proti agresivní vodě
 • Jednoduchá manipulace a montáž
 • Propojení více nádrží dohromady
 • Výroba na míru – individuální rozměry
 • 100% těsnost plastové nádrže
 • Jednoduchá hygienická údržba
 • Možnost individuálních rozměrů
 • Snadná hygienická údržba

Jednotlivé typy nádrží a značení

Podzemní plastové nádrže AS-PP

Septikové nádrže

 • Septik ER – hranaté
 • Septik EO – válcové

Dvouplášťové plastové nádrže AS-NÁDRŽ

Septiky AS-PP

Septiky hranaté a válcové

Septiky jsou navrženy dle ČSN 75 64 02 jako tříkomorové. Nabízené septiky jsou určeny pro 5 - 20 osob. Septiky se vyrábí z konstrukčních desek a stěnových prvků z polypropylenu technologií svařováním. Možnost použití po předchozím souhlasu OkÚ rŽP v rámci vodoprávního řízení.

AS-PP – SEPTIK-ER, HRANATÝ

Typ Užitný objem Vnější rozměry Hmotnost
[m 3 ] L x B x H [mm] [kg]
AS-SEPTIK-ER 5 4,6 3000x1160x2080 560
AS-SEPTIK-ER 10 6,8 4000x1160x2080 710
AS-SEPTIK-ER 12 8,6 4160x1500x2080 840
AS-SEPTIK-ER 15 10,8 3500x2160x2080 910
AS-SEPTIK-ER 20 14,1 4500x2160x2080 1 110

Septiková nádrž AS-SEPTIK

Septiková nádrž AS-SEPTIK

AS-PP – SEPTIK-EO, VÁLCOVÝ, TŘÍKOMOROVÝ

Typ Užitný objem Vnější r ozměry Hmotnost
[m 3 ] D1 x D2 x H [mm] [kg]
AS-SEPTIK EO 3 S 3 1650x1540 190
AS-SEPTIK EO 5 S 4,7 1900x2040 290
AS-SEPTIK-EO 10 S 6,9 2300x2040 380
AS-SEPTIK-EO 12 S 8,1 1600x1900x2040 450
AS-SEPTIK-EO 15 S 11,6 2100x2100x2040 680
AS-SEPTIK-EO 20 S 13,9 2300x2300x2040 790

Septik AS-SEPTIK

Septik AS-SEPTIK
Septik AS-SEPTIK

Vybrané reference

AS-SEPTIK -ER 5 N, město: Znojmo (Suncone), CZ, rok: 2014
AS-SEPTIK -ER 5 S, město: Písek (VSM Písek), CZ, rok: 2014
AS-SEPTIK -ER 5 S, město: Praha (Zdiby), CZ, rok: 2014
AS-SEPTIK -ER 12 S, město: Nové Město nad Váhom (RD Lubina), CZ, rok: 2014
AS-SEPTIK -EO 5 N, město: Prostějov (Gas Centrum), CZ, rok: 2014
AS-SEPTIK -EO 5 S, město: Kunvald (RD Kunačice), CZ, rok: 2014
AS-SEPTIK -EO 5 S, město: Čaková –Bruntál (RD Halouzka), rok: 2014

Ke stažení

Obecné

PDF

Označení shody - SEPTIK

PDF 42,4 kB, 27. 6. 2017
PDF

Katalogové listy

PDF 172 kB, 18. 5. 2011
XLS

Chemická odolnost

XLS 26 kB, 18. 5. 2011
DOC

Technická specifikace AS-SEPTIK

DOC 306 kB, 13. 11. 2014

Výkresy typu (CAD)

DWG

AS-PP SEPTIK EO 3

DWG 368 kB, 12. 8. 2022
DWG

AS-PP SEPTIK EO 5

DWG 363 kB, 12. 8. 2022
DWG

AS-PP SEPTIK EO 10

DWG 384 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK EO 12

DWG 370 kB, 12. 8. 2022
DWG

AS-PP SEPTIK EO 15

DWG 391 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK EO 20

DWG 391 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK ERN 5

DWG 386 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK ERN 10

DWG 388 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK ERN 12

DWG 396 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK ERN 15

DWG 384 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK ERN 20

DWG 391 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK ERN _ schéma

DWG 320 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK ERS 5

DWG 394 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK ERS 10

DWG 396 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK ERS 12

DWG 403 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK ERS 15

DWG 389 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK ERS 20

DWG 402 kB, 16. 3. 2018

Články

Změna stavebního zákona - v čem se nás to dotkne?

Změna stavebního zákona s sebou přináší řadu změn, dotkne se i vodního zákona a zákona o správních poplatcích. Co to pro vás znamená?

29. 2. 2024

Jak je to s používáním kalu na kompost?

Mohu používat kal z domovní čistírny odpadních vod na kompost nebo to nelze?

20. 2. 2024

Kontrola ČOV Maria Lankowitz

Jak funguje čistírna po patnácti letech? Tak to jsme byli zjistit v Rakousku.

15. 2. 2024

Webinář: DČOV - dálkový přenos dat

Ne vždy lze v obci vybudovat centrální čistírnu odpadních vod. Alternativou je pak decentrální řešení v podobě domovních čistíren. Dálkový přenos dat je pak cesta, jak tyto čistírny mít pod dohledem z centrálního místa a monitorovat funkčnost čistíren celé obce.

30. 1. 2024

Sanitace venkova z hlediska udržitelnosti

S klesající hustotou obyvatel rostou náklady na centrální odkanalizování a tak pak u obcí s vysokými náklady na odkanalizování hrozí to, že stočné bude nad úrovní sociálně únosné ceny vody.

14. 12. 2023

Netradiční řešení sanitace městské čtvrti Chytré Líchy

Při řešení byl kladen důraz na význam hledání trvale udržitelných a odolných řešení, která berou v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty, a to včetně adaptace na sucho a redukce uhlíkové stopy.

21. 11. 2023

Veletrh Aktuální problematika vodovodů a kanalizací

Na veletrhu jsme prezentovali komunální a průmyslové čistírny odpadních vod a technologie na čištění vzduchu AS-PCO.

7. 11. 2023

Revize které potěší

V týdnu jsem absolvoval hned několik revizí u zavedených zákazníků (opakované revize) a musím se rozdělit o radost z návštěv.

27. 6. 2023

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Tradiční seminář věnovaný čištění odpadních vod z malých zdrojů se letos konal v prvních červnových dnech nedaleko Babiččina údolí u České Skalice.

12. 6. 2023

Jde to i bez chemie

Název příspěvku, a i další údaje jsem převzal z článku v dTest 8/2022 proto, že mne zaujal, a proto, že je to časté téma při rozhovorech s provozovateli domovních čistíren odpadních vod.

1. 9. 2022

Domovní ČOV AS-MONOcomp a první revize

V posledních letech přibylo množství realizovaných domovních čistíren na principu SBR.

7. 9. 2021

Kontrola výroby, instalace a provozování čistíren odpadních vod v Litvě

Při návštěvě našeho litevského partnera jsme provedli kontrolu aktuálního stavu kvality výroby domovních čistíren odpadních vod.

13. 7. 2021

ASIO IDEOCON a VENKOV a ANTIBIOTICKÁ REZISTENCE

V souvislosti s problematikou venkova je ASIO aktivní ve skupině ČAO.

1. 6. 2021

Domovní ČOV a dotace pro skupiny čistíren

Výzva č. 12/2019 podporuje decentrální řešení obcí, obcí, které není reálné z ekonomických důvodů řešit centrální čistírnou.

2. 2. 2021

Webinář "Technické možnosti řešení decentrálu – domovní ČOV, maloprofilová kanalizace, přírodní způsoby, NASS"

Podívejte se na záznam z webináře, který je již nyní dostupný na YouTube ASIO.

29. 1. 2021

Venkov na rozcestí – globalizovat, nebo řešit udržitelně?

Tradiční podzimní seminář firem ASIO se konal již po dvacáté šesté, i když tentokrát netradičně v online formě.

13. 11. 2020

Nové číslo časopisu ASIO NEWS

Právě vyšlo již 77. číslo časopisu ASIO NEWS. Dočtete se v něm například o...

6. 11. 2020

Domovní čistírna AS-MONOcomp slaví první výročí

Naše nová čistírna odpadních vod AS-MONOcomp slaví své první výročí.

13. 10. 2020

Webinář "Zápach a jeho řešení v malém i velkém"

Nový on-line seminář (webinář) na téma "Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu".

27. 8. 2020

Čištění a využívání šedých vod pro bytový dům pro 32 osob – Jiříkov

Lidé v panelovém době si pořídili čistírnu šedých vod.

10. 7. 2020

strana: 1