Technologie pro dezinfekci

Nejčastějším způsobem dezinfekce pitné vody je dávkováni chloru, při hygienickém zabezpečení vody pak využití ultrafialového (UV) záření…

Získejte informace o produktu

Nejčastějším způsobem dezinfekce pitné vody je dávkování chloru . Desinfekce chlorem se provádí nejčastěji dávkováním chlornanu sodného buď šokově, nebo dle průtoku vody. Chlorací se dá šokově sanovat studna nebo vrt anebo ošetřovat voda čerpaná z podzemního zdroje během svého průtoku technologiemi. Chlorací se zabezpečují i rezervoáry s upravenou vodou před místem spotřeby, pokud se předpokládá jisté zdržení vody před spotřebou. Dávkovací dezinfekční systémy pro dávkování chlornanu sodného lze využít také k předúpravě – oxidaci rozpustných forem železa a manganu před jejich filtrací.

Další z možností, kterou využíváme při hygienickém zabezpečení vody patří využití ultrafialového (UV) záření . Používání chlóru a dalších chemických látek na dezinfekci kapalin může mít za určitých okolností škodlivé účinky na zdraví (riziko předávkování) a životní prostředí. Navíc některé viry mohou být relativně rezistentní na konvenční desinfekci chlorem. Při UV dezinfekci je voda krátkodobě vystavena působení UV záření. UV záření neovlivňuje složení vody, pouze usmrcuje mikroorganismy (řasy, plísně, bakterie, cysty, viry) ve vodě obsažené tím, že poškozuje DNA (nízkotlaké UV lampy s vlnovou délkou 254 nm) anebo působí kombinací účinku na poškození DNA a enzymů (středotlaké lampy s rozpětím vlnových délek 185-400nm).