Úprava vody pro domácnosti a obce

Úprava vody pro domácnosti, čištění a filtrace vody z vrtů, studní, vodovodního řádu. Domácí úpravna vody může sloužit k odstranění mechanických nečistot filtrací, snížení tvrdosti, snížení železa a manganu, odstranění dusičnanů, těžkých kovů, radioaktivity, nežádoucího zápachu, chuti, apod…

Potřeba úpravy vody v domácnostech vyplývá z požadavků vyhlášky 252/2004 Sb. a také z individuálních potřeb spotřebitele, zejména na tvrdost vody a její senzorické vlastnosti. Nejčastěji upravujeme tvrdost vody, odstraňujeme mechanické znečistění, železo, mangan, organické znečistění, dusičnany, amonné ionty a hygienicky zabezpečujeme vodu.

Úpravny vod na pitné účely pro obce, města, hotely, průmyslové parky, atd. jsou individuálně navrhované technologické celky zabezpečující úpravu vody způsobem takovým, aby upravená voda splňovala vyhlášku 252/2004 Sb.