Blokové domovní úpravny vod AS-AQFA BLOCK

Úpravny vod pro domácnosti AS-AQFA BLOCK představují ucelenou řadu blokových domovních úpraven, které jsou navrženy pro optimální úpravu pitné vody z vodovodního řádu nebo z vlastní studny či vrtu…

Získejte informace o produktu

Úpravny vod pro domácnosti AS-AQFA BLOCK jsou několikastupňové systémy, které upravují vodu tak, aby splňovala parametry dané vyhláškou 252/2004 Sb. a aby senzoricky - chuťově a pachově vyhovovala uživateli.

 • AS-AQFA BLOCK V komplexní blokové úpravny pro domácnosti napojené na veřejný vodovodní řád
 • AS-AQFA BLOCK S komplexní blokové úpravny pro připojení na vlastní studnu nebo vrt

Při připojení domácnosti k  veřejnému vodovodu je situace jednodušší, jelikož provozovatelé veřejných vodovodů jsou povinni dodržovat parametry pitné vody uvedené ve vyhlášce č. 252/2004 Sb. Problematická může být však tvrdost vody, citlivost osob na volný chlor a nerozpuštěné látky, které se mohou vyskytovat v potrubí. Blokové úpravny vody pro domácnosti AS-AQFA BLOCK V  řeší kombinace možností a usnadňují výběr komplexního systému.

Úpravny vody pro domácnosti AS-AQFA BLOCK V

Při napojení domácnosti na vlastní studnu nebo vrt je množství různých kontaminantů velmi široké. Blokové úpravny vody pro domácnosti AS-AQFA BLOCK S  řeší nejčastěji kombinace úpravy vod. V závislosti na typu odstraňuje nerozpuštěné látky, železo, mangan, dusičnany s tvrdostí vody a dezinfekcí vody.

Úpravny vody pro domácnosti AS-AQFA BLOCK S

AS-AQFA BLOCK V L - pro připojení menší domácností na veřejný vodovod

Pro menší domácnosti napojeny na veřejný vodovod jsou vhodné blokové úpravny vody AS-AQFA BLOCK V  L /rodinné domy, byty / pro 2 - 3 EO Q den = 0.45 m 3 /d.

 • AS-AQFA BLOCK V 01 L

Funkce: odstranění mechanických nečistot, úprava tvrdosti vody

Rozsah dodávky: diskový filtr 130 µm s manometry AS-AZUD, změkčovač vody AS-KaAF 20D 65/70-35

 • AS-AQFA BLOCK V 02 L

Funkce: odstranění mechanických nečistot, úprava senzorických vlastností vody, dezinfekce vody

Rozsah dodávky: diskový filtr 130 µm s manometry AS-AZUD, filtr s aktivním uhlím AS-DeAF20AU67, UV sterilizátor AS-UV C480

 • AS-AQFA BLOCK V 03 L

Funkce: odstranění mechanických nečistot, úprava tvrdosti vody, úprava senzorických vlastností vody, dezinfekce vody

Rozsah dodávky: diskový filtr 130 µm s manometry AS-AZUD, změkčovač vody AS-KaAF 20D 65/70-35, filtr s aktivním uhlím AS - DeAF20AU67, UV sterilizátor AS - UV C480

AS-AQFA BLOCK V XL - pro připojení větších domácností na veřejný vodovod

Pro větší domácnosti napojené na veřejný vodovod jsou vhodné blokové úpravny vody AS-AQFA BLOCK V  XL /rodinný domy, byty / pro 3 - 6 EO Q den = 0.6 m 3 /d

 • AS-AQFA BLOCK V 01 XL

Funkce: odstranění mechanických nečistot, úprava tvrdosti vody

Rozsah dodávky: diskový filtr 130 µm s manometry AS-AZUD, změkčovač vody AS-KaAF 30D 65/70-35

 • AS-AQFA BLOCK V 02 XL

Funkce: odstranění mechanických nečistot, úprava senzorických vlastností vody, dezinfekce vody

Rozsah dodávky: diskový filtr 130 µm s manometry AS-AZUD, filtr s aktivním uhlím AS-DeAF40AU67, UV sterilizátor AS-UV C480

 • AS-AQFA BLOCK V 03 XL

Funkce: odstranění mechanických nečistot, úprava tvrdosti vody, úprava senzorických vlastností vody, dezinfekce vody

Rozsah dodávky: diskový filtr 130 µm s manometry AS-AZUD, změkčovač vody AS-KaAF 30D 65/70-35, filtr s aktivním uhlím AS-DeAF40AU67, UV sterilizátor AS-UV C480

Limitní parametry upravované vody: tvrdost 7 mmol/l.


AS-AQFA BLOCK S L - pro připojení menších domácností na studnu (vrt)

Pro menší domácnosti napojené na studnu jsou vhodné blokové úpravny vody AS-AQFA BLOCK S  L /rodinné domy / pro 2 - 3 EO Q den = 0.45 m 3 /d

 • AS-AQFA BLOCK S 01 L

Funkce: odstranění mechanických nečistot, dezinfekce

Rozsah dodávky: diskový filtr 130 µm s manometry AS-AZUD, automatická dezinfekce AS - DOS NaClO ¾“

 • AS-AQFA BLOCK S 02 L

Funkce: odstranění mechanických nečistot, úprava tvrdosti vody, dezinfekce vody

Rozsah dodávky: diskový filtr 130 µm s manometry AS-AZUD, změkčovač vody AS-KaAF 25D 65/70-35, automatická dezinfekce AS - DOS NaClO ¾“

 • AS-AQFA BLOCK S 03 L

Funkce: odstranění mechanických nečistot, úprava tvrdosti vody, odstranění železa, manganu, dezinfekce vody

Rozsah dodávky: diskový filtr 130 µm s manometry AS-AZUD, změkčovač vody AS-KaAF 25D 65/70-35, pyroloxový filtr AS - FeAF 30 PY 67, automatická dezinfekce AS - DOS NaClO ¾“

 • AS-AQFA BLOCK S 04 L

Funkce: odstranění mechanických nečistot, úprava tvrdosti vody, odstranění dusičnanů, dezinfekce vody

Rozsah dodávky: diskový filtr 130 µm s manometry AS-AZUD, změkčovač vody AS-KaAF 25D 65/70-35, anexový filtr AS - AnAF 40N 63/70-35, automatická dezinfekce AS - DOS NaClO ¾“

 • AS-AQFA BLOCK S 05 L

Funkce: odstranění mechanických nečistot, úprava tvrdosti vody, odstranění železa, manganu, odstranění dusičnanů, dezinfekce vody

Rozsah dodávky: diskový filtr 130 µm s manometry AS-AZUD, změkčovač vody AS-KaAF 25D 65/70-35, pyroloxový filtr AS - FeAF 30 PY 67, anexový filtr AS - AnAF 40N 63/70-35, automatická dezinfekce AS - DOS NaClO ¾“

 • AS-AQFA BLOCK S 06 L

Funkce: odstranění mechanických nečistot, odstranění dusičnanů, dezinfekce vody

Rozsah dodávky: diskový filtr 130 µm s manometry AS-AZUD, anexový filtr AS - AnAF 40N 63/70-35, automatická dezinfekce AS - DOS NaClO ¾“

 • AS-AQFA BLOCK S 07 L

Funkce: odstranění mechanických nečistot, odstranění železa, manganu, dezinfekce vody

Rozsah dodávky: diskový filtr 130 µm s manometry AS-AZUD, pyroloxový filtr AS - FeAF 30 PY 67, automatická dezinfekce AS - DOS NaClO ¾“

 • AS-AQFA BLOCK S 08 L

Funkce: odstranění mechanických nečistot, odstranění železa, manganu, odstranění dusičnanů, dezinfekce vody

Rozsah dodávky: diskový filtr 130 µm s manometry AS-AZUD, pyroloxový filtr AS - FeAF 30 PY 67, anexový filtr AS - AnAF 40N 63/70-35, automatická dezinfekce AS - DOS NaClO ¾“

AS-AQFA BLOCK S XL - pro připojení větších domácností na studnu (vrt)

Pro větší domácnosti napojené na studnu jsou vhodné blokové úpravny vody AS-AQFA BLOCK S  XL /rodinné domy/ pro 3 - 6 EO Q den = 0.6 m 3 /d

 • AS-AQFA BLOCK S 01 XL

Funkce: odstranění mechanických nečistot, dezinfekce

Rozsah dodávky: diskový filtr 130 µm s manometry AS-AZUD, automatická dezinfekce AS - DOS NaClO 1“

 • AS-AQFA BLOCK S 02 XL

Funkce: odstranění mechanických nečistot, úprava tvrdosti vody, dezinfekce vody

Rozsah dodávky: diskový filtr 130 µm s manometry AS-AZUD, změkčovač vody AS-KaAF 40D 65/70-35, automatická dezinfekce AS - DOS NaClO 1“

 • AS-AQFA BLOCK S 03 XL

Funkce: odstranění mechanických nečistot, úprava tvrdosti vody, odstranění železa, manganu, dezinfekce vody

Rozsah dodávky: diskový filtr 130 µm s manometry AS-AZUD, změkčovač vody AS-KaAF 40D 65/70-35, pyroloxový filtr AS - FeAF 50 PY 67, automatická dezinfekce AS - DOS NaClO 1“

 • AS-AQFA BLOCK S 04 XL

Funkce: odstranění mechanických nečistot, úprava tvrdosti vody, odstranění dusičnanů, dezinfekce vody

Rozsah dodávky: diskový filtr 130 µm s manometry AS-AZUD, změkčovač vody AS-KaAF 40D 65/70-35, anexový filtr AS - AnAF 60N 63/70-35, automatická dezinfekce AS - DOS NaClO 1“

 • AS-AQFA BLOCK S 05 XL

Funkce: odstranění mechanických nečistot, úprava tvrdosti vody, odstranění železa, manganu, odstranění dusičnanů, dezinfekce vody

Rozsah dodávky: diskový filtr 130 µm s manometry AS-AZUD, změkčovač vody AS-KaAF 40D 65/70-35, pyroloxový filtr AS - FeAF 50 PY 67, anexový filtr AS - AnAF 60N 63/70-35, automatická dezinfekce AS - DOS NaClO 1“

 • AS-AQFA BLOCK S 06 XL

Funkce: odstranění mechanických nečistot, odstranění dusičnanů, dezinfekce vody

Rozsah dodávky: diskový filtr 130 µm s manometry AS-AZUD, anexový filtr AS - AnAF 60N 63/70-35, automatická dezinfekce AS - DOS NaClO 1“

 • AS-AQFA BLOCK S 07 XL

Funkce: odstranění mechanických nečistot, odstranění železa, manganu, dezinfekce vody

Rozsah dodávky: diskový filtr 130 µm s manometry AS-AZUD, pyroloxový filtr AS - FeAF 50 PY 67, automatická dezinfekce AS - DOS NaClO 1“

 • AS-AQFA BLOCK S 08 XL

Funkce: odstranění mechanických nečistot, odstranění železa, manganu, odstranění dusičnanů, dezinfekce vody

Rozsah dodávky: diskový filtr 130 µm s manometry AS-AZUD, pyroloxový filtr AS - FeAF 50 PY 67, anexový filtr AS - AnAF 60N 63/70-35, automatická dezinfekce AS - DOS NaClO 1“

Limitní parametry upravované vody: ekvivalent železa = 1 mg/l, tvrdost 7 mmol/l , dusičnany 100 mg/l, minimální tlak vody 3 bar, průtok čerpadla (domovní vodárny) 3.5 m3/h. Pro vhodnost instalace je vždy nutné posouzení dle rozboru vody.