Kabinetní domovní úpravny vod AS-AQFA KAB

Úpravny vod AS-AQFA KAB jsou elegantní kabinetní úpravny vody pro úpravu tvrdosti, odstranění dusičnanů a kombinovanou úpravu (tvrdost, železo, mangan, amonné ionty). Úpravny vod AS-AQFA KAB jsou jednoduchým řešením pro situace, když jednotlivé ukazovatele překračují parametry dané vyhláškou maximálně 2 krát…

Získejte informace o produktu

Kabinetní úpravny vod pro domácnosti AS-AQFA KAB řeší tyto problémy s Vaší vodou:

  • tvrdost vody /Ca + Mg/,
  • dusičnany /NO3-/,
  • amonné ionty /NH4+/,
  • železo, mangan /Fe, Mn/,
  • organické znečistění /CHSK/.

Změkčovače - KATEX filtry v provedení KABINET

Změkčovače - KATEX filtry v provedení KABINET

Komplexní úprava (tvrdost, železo, mangan, amonné ionty, organického znečistění) v provedení KABINET

Komplexní úpravna vody KABINET

Odstraňování dusičnanů - ANEX filtry v provedení KABINET

Odstraňování dusičnanů KABINET