Systémové domovní úpravny vod AS-AQFA SYS

Úpravny vod AS-AQFA SYS představují individuálně navrhované úpravny vod pro rodinné domy a byty. Jsou navrhovány z komponentů a dodávány jsou včetně montáže. Úpravny vod AS-AQFA SYS zahrnují veškeré možnosti řešení problematiky úpravy vody v domácnostech…

Získejte informace o produktu

Úpravny vod pro domácnosti AS-AQFA SYST jsou obvykle několikastupňové systémy, které upravují vodu tak , aby splňovala parametry dané vyhláškou 252/2004 Sb. a aby senzoricky - chuťově a pachově vyhovovala uživateli.

Skládají se z mnoha komponentů, které sami o sobě řeší pouze jednu část komplexní úpravy vod. Při návrhu technologie domovních úpraven AS-AQFA SYS vycházíme se základních komponentů, které jsou uvedeny v následující tabulce. Na základě místních podmínek a požadavků investora jsou úpravny vhodně doplněny dalšími technologickými prvky – čerpání, prvky automatizace a měření, akumulací vody, apod.

Mohou být doplněny dalšími prvky - čerpadla, systémy MaR, akumulační nádržemi a další. Systémové úpravny AS-AQFA SYS řeší:

  • tvrdost vody /Ca+Mg/,
  • nerozpuštěné látky, zákal,
  • dusičnany /NO 3 - /,
  • amonné ionty /NH 4 + /,
  • železo, mangan /Fe, Mn/,
  • organické znečistění /CHSK Mn /,
  • zlepšení senzorických vlastností vody,
  • dezinfekci vody - eliminace mikrobiální kontaminace.

Mechanická filtrace _ úprava vody

Změkčovače vody - úprava tvrdosti vody - filtry v provedení SINGL - KATEX

Odstranění dusičnanů - filtry v provedení SINGL - ANEX

Odstranění železa a manganu SINGL - PYROLOX

Automatické dávkovací stanice s impulzním vodoměrem

UV dezinfekce vody

Úprava pH, zvýšení tvrdosti a zlepšení senzorických vlastností vody

Dechlorace a zlepšení senzorických vlastností vody