Úpravy vody pro obce a města

Úpravny vod na pitné účely pro obce, města, hotely, průmyslové parky, atd. jsou individuálně navrhované technologické celky zabezpečující úpravu vody způsobem takovým, aby upravená voda splňovala vyhlášku 252/2004 Sb…

Získejte informace o produktu

Úpravny vod pro obce, města, hotely, průmyslové areály, atd. jsou individuálně navrhované technologické celky zabezpečující úpravu vody způsobem takovým, aby upravená voda splňovala vyhlášku 252/2004 Sb. Společnost ASIO TECH, spol, s r.o. je již tradičním dodavatelem technologií pro úpravny vod. Upravujeme vody jak z podzemních zdrojů, tak vody povrchové s využitím nejmodernějších trendů a technologií s ohledem na obslužnost a ekonomiku procesů.

Mezi nejčastěji řešené kontaminanty patří:

 • dusičnany /NO 3 -/,
 • amonné ionty /NH 4 +/,
 • železo, mangan /Fe, Mn/,
 • organické znečistění /CHSK/,
 • bakterie, viry.

V rámci úpraven využíváme celou řadu dostupných technologií tak, aby výsledné dílo bylo optimální z hlediska ekonomického (investičně i provozně), technologicky vyvážené s velkým důrazem na ekologii.

 • koagulace, flokulace, sedimentace – odstranění zákalu a koloidních látek
 • filtrace – mechanické filtry na odstranění hrubých nečistot, pískové filtry
 • membránové procesy – ultrafiltrace
 • ionexové technologie – změkčení, odstranění NO 3
 • adsorpce – odstranění arsenu, aktivní uhlí pro odstranění zápachu
 • odplynění – snížení obsahu kyslíku, CO 2 , radonu (převážně podzemní vody)
 • oxidace, redukce – odstranění Fe, chlorace

Výhody spolupráce s ASIO TECH při projekci a realizaci obecní úpravny pitné vody

 • vlastní výrobní základna, servisní personál, montážní skupiny
 • moderní montážní dílna s CNC frézou na obrábění plastů a 3D tiskárnou
 • interní stavební a strojní projekce
 • členství v oborových organizacích: CzWA, AČE
 • špičkově vybavená moderní laboratoř, fundovaní technologové a chemici
 • bohaté mezinárodní reference
 • výzkumné a vývojové oddělení – aplikace do praxe
 • dostupnost základních technologických prvků ihned – ze skladu
 • možnost servisní smlouvy – garance
 • certifikace ISO

Články

Předběžná opatrnost a chlorování srážkových vod

Jak je to s chlorováním vod? Kdy může být prospěšné a kdy nikoliv?

1. 2. 2024

Sanitace venkova z hlediska udržitelnosti

S klesající hustotou obyvatel rostou náklady na centrální odkanalizování a tak pak u obcí s vysokými náklady na odkanalizování hrozí to, že stočné bude nad úrovní sociálně únosné ceny vody.

14. 12. 2023

Rekonštrukcie – aneb voda v Tatrách

Letošní největší vodohospodářská konference na Slovensku proběhla 18-20.10.23

23. 11. 2023

Netradiční řešení sanitace městské čtvrti Chytré Líchy

Při řešení byl kladen důraz na význam hledání trvale udržitelných a odolných řešení, která berou v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty, a to včetně adaptace na sucho a redukce uhlíkové stopy.

21. 11. 2023

Hormony, pesticidy, antibiotika. Brněnští vědci vyvinuli technologii na čištění odpadních vod. Chybí ale legislativa.

Recyklace vody z čistíren je v jižní Evropě nebo v Izraeli běžná věc. Využívá se v průmyslu, zemědělství nebo i v domácnostech.

22. 8. 2023

Domácí úprava vody _ CzWA webinář

Jaké jsou nejběžnější technologie na úpravu vody z vlastního zdroje?

21. 2. 2023

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

23. 11. 2021

Recyklace a využití šedých vod v rodinném domě

Jednou z možností, jak uspořit pitnou vodu, je recyklace použité vody.

18. 5. 2021