Úpravy vody pro obce a města

Úpravny vod na pitné účely pro obce, města, hotely, průmyslové parky, atd. jsou individuálně navrhované technologické celky zabezpečující úpravu vody způsobem takovým, aby upravená voda splňovala vyhlášku 252/2004 Sb…

Získejte informace o produktu

Úpravny vod pro obce, města, hotely, průmyslové areály, atd. jsou individuálně navrhované technologické celky zabezpečující úpravu vody způsobem takovým, aby upravená voda splňovala vyhlášku 252/2004 Sb. Společnost ASIO TECH, spol, s r.o. je již tradičním dodavatelem technologií pro úpravny vod. Upravujeme vody jak z podzemních zdrojů, tak vody povrchové s využitím nejmodernějších trendů a technologií s ohledem na obslužnost a ekonomiku procesů.

Mezi nejčastěji řešené kontaminanty patří:

 • dusičnany /NO 3 -/,
 • amonné ionty /NH 4 +/,
 • železo, mangan /Fe, Mn/,
 • organické znečistění /CHSK/,
 • bakterie, viry.

V rámci úpraven využíváme celou řadu dostupných technologií tak, aby výsledné dílo bylo optimální z hlediska ekonomického (investičně i provozně), technologicky vyvážené s velkým důrazem na ekologii.

 • koagulace, flokulace, sedimentace – odstranění zákalu a koloidních látek
 • filtrace – mechanické filtry na odstranění hrubých nečistot, pískové filtry
 • membránové procesy – ultrafiltrace
 • ionexové technologie – změkčení, odstranění NO 3
 • adsorpce – odstranění arsenu, aktivní uhlí pro odstranění zápachu
 • odplynění – snížení obsahu kyslíku, CO 2 , radonu (převážně podzemní vody)
 • oxidace, redukce – odstranění Fe, chlorace

Výhody spolupráce s ASIO TECH při projekci a realizaci obecní úpravny pitné vody

 • vlastní výrobní základna, servisní personál, montážní skupiny
 • moderní montážní dílna s CNC frézou na obrábění plastů a 3D tiskárnou
 • interní stavební a strojní projekce
 • členství v oborových organizacích: CzWA, AČE
 • špičkově vybavená moderní laboratoř, fundovaní technologové a chemici
 • bohaté mezinárodní reference
 • výzkumné a vývojové oddělení – aplikace do praxe
 • dostupnost základních technologických prvků ihned – ze skladu
 • možnost servisní smlouvy – garance
 • certifikace ISO