Odstranění železa a manganu z vody

Železo a mangan má tendenci barvit vodu do žluta, rezava až hněda. Filtr na odstranění železa a manganu je zařízení, které obsahuje náplň Pyrolox nebo Pyrolusite, což je přírodní hornina s vysokým obsahem oxidu manganičitého, který způsobuje vysrážení komplexů železa a manganu a odfiltrování na pískovém loži…

Vyrábíme a prodáváme kompletní řešení pro odstranění železa a manganu z vody, určené k využití v domácnosti. Voda s vysokým obsahem železa a manganu zanáší potrubí, kazí spotřebiče a má nevyhovující barvu, zápach a chuť.

Ve všech případech zařízení připravíme na míru podle analýzy vaší vody. Pokud aktuální výsledky rozboru nemáte, zajistíme analýzu v rámci objednávky.

I když si zařízení můžete koupit a instalovat sami, doporučujeme naši kompletní dodávku na klíč, která zaručuje správnou montáž, zapojení i kompletní instrukce.

Jak zařízení funguje?
Odstranění železa a manganu z pitné vody probíhá vynuceným vysrážením a jejich následnou mechanickou filtrací. Jako filtr slouží válec naplněný oxidem manganičitým pod obchodním názvem Pyrolox. Ten srážení kovů urychluje a vodu tak čistí. Pro odstranění železa a manganu z pitné vody se také používá pískový filtr.

Úprava železité vody je samočinný proces, běžící čistě díky tlaku ve vodovodním řádu. Regenerace náplně válce a pískového filtru potom může být automatická (časové spuštění řídící jednotkou), nebo manuální pomocí ručního ventilu.

Jaké jsou požadavky na montáž na místě?
Velikost filtru a tím i rychlost filtrace je nutné spočítat individuálně podle lokálních obsahů železa, manganu a sirovodíku. Zařízení je prostorově nenáročný válec nebo krabice, která se standardně montuje do sklepa nebo technické místnosti. Napájení 230 V je potřeba v případě, že bude k proplachování pískového filtru využívána řídící jednotka. Pro odvádění vod z praní je taky třeba kanálek.

Jak se o zařízení starat?
Kapacita filtračního zařízení vychází z výpočtů a kvality vaší vody. Údržba spočívá proplachování zařízení od mechanických částit v komfortních časových intervalech, které se dozvíte během realizace.

Výhody, které získáte spoluprací s ASIO, spol. s r.o.
Díky dostatečné výrobní i personální kapacitě reagujeme na vaši poptávku nebo dotazy prakticky okamžitě. Využíváním zavedených a mnohokrát odzkoušených procesů a technologií šetříme váš čas i peníze

Další důležité informace
Zařízení samotné neslouží k úpravě surové vody na pitnou. Zpravidla je potřeba ho doplnit zařízením na chlorovou desinfekci. Zařízení má své limity výkonnosti pouze ekonomicky - při čištění vody, která je tak znehodnocená, že se to nevyplatí. Zařízení má předepsaný atest pro styk s pitnou vodou.

Články

Předběžná opatrnost a chlorování srážkových vod

Jak je to s chlorováním vod? Kdy může být prospěšné a kdy nikoliv?

1. 2. 2024

Sanitace venkova z hlediska udržitelnosti

S klesající hustotou obyvatel rostou náklady na centrální odkanalizování a tak pak u obcí s vysokými náklady na odkanalizování hrozí to, že stočné bude nad úrovní sociálně únosné ceny vody.

14. 12. 2023

Rekonštrukcie – aneb voda v Tatrách

Letošní největší vodohospodářská konference na Slovensku proběhla 18-20.10.23

23. 11. 2023

Netradiční řešení sanitace městské čtvrti Chytré Líchy

Při řešení byl kladen důraz na význam hledání trvale udržitelných a odolných řešení, která berou v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty, a to včetně adaptace na sucho a redukce uhlíkové stopy.

21. 11. 2023

Hormony, pesticidy, antibiotika. Brněnští vědci vyvinuli technologii na čištění odpadních vod. Chybí ale legislativa.

Recyklace vody z čistíren je v jižní Evropě nebo v Izraeli běžná věc. Využívá se v průmyslu, zemědělství nebo i v domácnostech.

22. 8. 2023

Domácí úprava vody _ CzWA webinář

Jaké jsou nejběžnější technologie na úpravu vody z vlastního zdroje?

21. 2. 2023

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

23. 11. 2021

Recyklace a využití šedých vod v rodinném domě

Jednou z možností, jak uspořit pitnou vodu, je recyklace použité vody.

18. 5. 2021