Odstranění dusičnanů

Vysoký obsah dusičnanů ve vodě může nepříznivě ovlivňovat schopnost krve uvolňovat kyslík díky své vazbě na hemoglobin a brání tak náležitému přenosu kyslíku do tkání, což je životně nebezpečné obzvláště u kojenců do 3 měsíců věku. Odstranění dusičnanů, neboli denitrifikace, se provede na denitrifikačním filtru s náplní silně bazického anexu v Cl- cyklu. Filtr se automaticky regeneruje, po vyčerpání své kapacity, pomocí roztoku z rozpuštěné tabletové soli…

Odstranění dusičnanů se provádí na filtračním loži anexu v Cl - formě. Voda musí být nejprve zbavena železa a manganu, olejů a hygienicky zabezpečena. Vhodnost použití filtru se stanovuje na základě posouzení koncentrace dusičnanů a chloridů. Při vyčerpání kapacity se náplň zregeneruje roztokem soli. Použitý regenerační roztok odtéká do odpadu. Regenerace probíhá automaticky a je řízena elektronickou jednotkou, která spouští regeneraci po daném protečeném objemu vody nebo po nastaveném časovém intervalu, podle toho, co nastane dříve. Rutinní obsluha spočívá v občasném dosypávání regenerační tabletované soli do solné nádoby. Životnost pryskyřice do výměny je obvykle 5-8 let. Jako ochranu řídicí jednotky je nutné mít nainstalovaný filtr na vstupu s maximální porozitou 130 micron.

název filtrační plocha m2 kapacita při 1mg/l NO3- Anex (L) orientační průtok m3/h
DFK917 0,04 200 10 2
DFK830 0,032 300 15 2
DFK930 0,04 400 20 2
DFK1030 0,052 500 25 3
DFK1035 0,052 600 30 3
DF1054 0,052 800 40 3
DF1248 0,07 1000 50 4
DF1252 0,052 1200 60 4
DF1354 0,07 1500 75 4

Články

Předběžná opatrnost a chlorování srážkových vod

Jak je to s chlorováním vod? Kdy může být prospěšné a kdy nikoliv?

1. 2. 2024

Sanitace venkova z hlediska udržitelnosti

S klesající hustotou obyvatel rostou náklady na centrální odkanalizování a tak pak u obcí s vysokými náklady na odkanalizování hrozí to, že stočné bude nad úrovní sociálně únosné ceny vody.

14. 12. 2023

Rekonštrukcie – aneb voda v Tatrách

Letošní největší vodohospodářská konference na Slovensku proběhla 18-20.10.23

23. 11. 2023

Netradiční řešení sanitace městské čtvrti Chytré Líchy

Při řešení byl kladen důraz na význam hledání trvale udržitelných a odolných řešení, která berou v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty, a to včetně adaptace na sucho a redukce uhlíkové stopy.

21. 11. 2023

Hormony, pesticidy, antibiotika. Brněnští vědci vyvinuli technologii na čištění odpadních vod. Chybí ale legislativa.

Recyklace vody z čistíren je v jižní Evropě nebo v Izraeli běžná věc. Využívá se v průmyslu, zemědělství nebo i v domácnostech.

22. 8. 2023

Domácí úprava vody _ CzWA webinář

Jaké jsou nejběžnější technologie na úpravu vody z vlastního zdroje?

21. 2. 2023

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

23. 11. 2021

Recyklace a využití šedých vod v rodinném domě

Jednou z možností, jak uspořit pitnou vodu, je recyklace použité vody.

18. 5. 2021