Odstranění dusičnanů

Vysoký obsah dusičnanů ve vodě může nepříznivě ovlivňovat schopnost krve uvolňovat kyslík díky své vazbě na hemoglobin a brání tak náležitému přenosu kyslíku do tkání, což je životně nebezpečné obzvláště u kojenců do 3 měsíců věku. Odstranění dusičnanů, neboli denitrifikace, se provede na denitrifikačním filtru s náplní silně bazického anexu v Cl- cyklu. Filtr se automaticky regeneruje, po vyčerpání své kapacity, pomocí roztoku z rozpuštěné tabletové soli…

Odstranění dusičnanů se provádí na filtračním loži anexu v Cl - formě. Voda musí být nejprve zbavena železa a manganu, olejů a hygienicky zabezpečena. Vhodnost použití filtru se stanovuje na základě posouzení koncentrace dusičnanů a chloridů. Při vyčerpání kapacity se náplň zregeneruje roztokem soli. Použitý regenerační roztok odtéká do odpadu. Regenerace probíhá automaticky a je řízena elektronickou jednotkou, která spouští regeneraci po daném protečeném objemu vody nebo po nastaveném časovém intervalu, podle toho, co nastane dříve. Rutinní obsluha spočívá v občasném dosypávání regenerační tabletované soli do solné nádoby. Životnost pryskyřice do výměny je obvykle 5-8 let. Jako ochranu řídicí jednotky je nutné mít nainstalovaný filtr na vstupu s maximální porozitou 130 micron.

název filtrační plocha m2 kapacita při 1mg/l NO3- Anex (L) orientační průtok m3/h
DFK917 0,04 200 10 2
DFK830 0,032 300 15 2
DFK930 0,04 400 20 2
DFK1030 0,052 500 25 3
DFK1035 0,052 600 30 3
DF1054 0,052 800 40 3
DF1248 0,07 1000 50 4
DF1252 0,052 1200 60 4
DF1354 0,07 1500 75 4