Odkyselení a mineralizace vody

Kyselé vody se vyskytují často v kombinaci s nízkým obsahem alkalických minerálů (vápník, hořčík) a vyšším obsahem CO2. Kyselé vody mají korozivní účinek. Odkyselení vody se provádí na odkyselovací hmotě, která kromě zvýšení pH, uvolní do vody potřebné ionty vápníku a hořčíku a sníží obsah CO2…

Nabízíme kompletní řešení pro kyselou vodu , konkrétně pro zvýšený obsah CO2. Jednoduché zařízení z vody odstraní nežádoucí rozpuštěný plyn a zvýší pH na přijatelnou hodnotu.

Zvýšený obsah CO2 ve vodě má nejčastěji geologický původ a váže se na několik lokalit v České republice. Slabá kyselina uhličitá, která rozpuštěním CO2 ve vodě vzniká, koroduje kovové potrubí a poškozuje spotřebiče.

I když si zařízení můžete koupit a instalovat sami, doporučujeme naši kompletní dodávku na klíč , která zaručuje správnou montáž, zapojení i kompletní instrukce.

Jak zařízení funguje?
Filtr na odstranění CO2 z vody a zvýšení pH je válec naplněný nadrceným částečně vypáleným dolomitem, který se reakcí s kyselinou uhličitou velmi pomalu rozpouští. Tím kyselinu neutralizuje a zároveň pH vody zvyšuje na bezpečnou hodnotu.

Jaké jsou požadavky na montáž a údržbu?
Zařízení běžně nevyžaduje žádné napájení, ani zvláštní prostory s odtokem, jako jiné filtry. Údržba spočívá v dosypání dolomitu po určitém čase daném kyselostí vody.
Povaha drceného dolomitu nicméně umožňuje použít tento filtr i jako zařízení kombinované s funkcí pískového filtru. Pak je potřeba náplň pravidelně proplachovat (napájení 230 V) a po čase dosypat.

Výhody, které získáte spoluprací s ASIO, spol. s r.o.
- Díky dostatečné výrobní i personální kapacitě reagujeme na vaši poptávku nebo dotazy prakticky okamžitě.
- Využíváním zavedených a mnohokrát odzkoušených procesů a technologií šetříme váš čas i peníze.

Články

Předběžná opatrnost a chlorování srážkových vod

Jak je to s chlorováním vod? Kdy může být prospěšné a kdy nikoliv?

1. 2. 2024

Sanitace venkova z hlediska udržitelnosti

S klesající hustotou obyvatel rostou náklady na centrální odkanalizování a tak pak u obcí s vysokými náklady na odkanalizování hrozí to, že stočné bude nad úrovní sociálně únosné ceny vody.

14. 12. 2023

Rekonštrukcie – aneb voda v Tatrách

Letošní největší vodohospodářská konference na Slovensku proběhla 18-20.10.23

23. 11. 2023

Netradiční řešení sanitace městské čtvrti Chytré Líchy

Při řešení byl kladen důraz na význam hledání trvale udržitelných a odolných řešení, která berou v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty, a to včetně adaptace na sucho a redukce uhlíkové stopy.

21. 11. 2023

Hormony, pesticidy, antibiotika. Brněnští vědci vyvinuli technologii na čištění odpadních vod. Chybí ale legislativa.

Recyklace vody z čistíren je v jižní Evropě nebo v Izraeli běžná věc. Využívá se v průmyslu, zemědělství nebo i v domácnostech.

22. 8. 2023

Domácí úprava vody _ CzWA webinář

Jaké jsou nejběžnější technologie na úpravu vody z vlastního zdroje?

21. 2. 2023

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

23. 11. 2021

Recyklace a využití šedých vod v rodinném domě

Jednou z možností, jak uspořit pitnou vodu, je recyklace použité vody.

18. 5. 2021