Odkyselení a mineralizace vody

Kyselé vody se vyskytují často v kombinaci s nízkým obsahem alkalických minerálů (vápník, hořčík) a vyšším obsahem CO2. Kyselé vody mají korozivní účinek. Odkyselení vody se provádí na odkyselovací hmotě, která kromě zvýšení pH, uvolní do vody potřebné ionty vápníku a hořčíku a sníží obsah CO2…

Nabízíme kompletní řešení pro kyselou vodu , konkrétně pro zvýšený obsah CO2. Jednoduché zařízení z vody odstraní nežádoucí rozpuštěný plyn a zvýší pH na přijatelnou hodnotu.

Zvýšený obsah CO2 ve vodě má nejčastěji geologický původ a váže se na několik lokalit v České republice. Slabá kyselina uhličitá, která rozpuštěním CO2 ve vodě vzniká, koroduje kovové potrubí a poškozuje spotřebiče.

I když si zařízení můžete koupit a instalovat sami, doporučujeme naši kompletní dodávku na klíč , která zaručuje správnou montáž, zapojení i kompletní instrukce.

Jak zařízení funguje?
Filtr na odstranění CO2 z vody a zvýšení pH je válec naplněný nadrceným částečně vypáleným dolomitem, který se reakcí s kyselinou uhličitou velmi pomalu rozpouští. Tím kyselinu neutralizuje a zároveň pH vody zvyšuje na bezpečnou hodnotu.

Jaké jsou požadavky na montáž a údržbu?
Zařízení běžně nevyžaduje žádné napájení, ani zvláštní prostory s odtokem, jako jiné filtry. Údržba spočívá v dosypání dolomitu po určitém čase daném kyselostí vody.
Povaha drceného dolomitu nicméně umožňuje použít tento filtr i jako zařízení kombinované s funkcí pískového filtru. Pak je potřeba náplň pravidelně proplachovat (napájení 230 V) a po čase dosypat.

Výhody, které získáte spoluprací s ASIO, spol. s r.o.
- Díky dostatečné výrobní i personální kapacitě reagujeme na vaši poptávku nebo dotazy prakticky okamžitě.
- Využíváním zavedených a mnohokrát odzkoušených procesů a technologií šetříme váš čas i peníze.