Desinfekce chlorem i bezchlorovou chemií

Desinfekce chlorem se provádí nejčastěji dávkováním chlornanu sodného buď šokově, nebo dle průtoku vody. Chlorací se dá šokově sanovat studna nebo vrt anebo ošetřovat voda čerpaná z podzemního zdroje během svého průtoku technologiemi. Chlorací se zabezpečují i rezervoáry s upravenou vodou před místem spotřeby, pokud se předpokládá jisté zdržení vody před spotřebou…

Nabízíme nejjednodušší řešení pro odstranění biologické zátěže pitné vody - zařízení pro dávkování chlorové nebo bezchlórové chemie .

Tato technologie je ve světě nejrozšířenější úpravou pitné vody, stejně jako dezinfekce bazénů, vrtů nebo studní. V souladu s vyhláškou 252/2004 sb. se používá zdravotně nezávadná a smyslově nezjistitelná koncentrace dezinfekčních látek.

I když si zařízení můžete koupit a instalovat sami, doporučujeme naši kompletní dodávku na klíč , která zaručuje správnou montáž, zapojení i kompletní instrukce.

Jak zařízení funguje?
Na vodovodní řád je připojena průtočná reakční nádoba a čerpadlo napojené na kanystr s tekutou dezinfekcí. Podle průtoku je dezinfekce dávkována do pitné vody.

Jaké jsou požadavky na montáž a údržbu?
Zařízení se montuje na vodovodní potrubí jako reakční nádobka s čerpadlem a připojeným kanystrem dezinfekční látky. Vyžaduje napájení 230 V, tři zásuvky. Vzhledem k nízké spotřebě je možné vyřešit libovolným rozbočovačem. Náplň podle nastavení vydrží cca měsíc, podrobnější informace dostanete v rámci realizace.

Výhody, které získáte spoluprací s ASIO, spol. s r.o.
Díky dostatečné výrobní i personální kapacitě reagujeme na vaši poptávku nebo dotazy prakticky okamžitě.
Využíváním zavedených a mnohokrát odzkoušených procesů a technologií šetříme váš čas i peníze

Další důležité informace
Zařízení není vhodné k úpravě odpadní vody.