Desinfekce chlorem i bezchlorovou chemií

Desinfekce chlorem se provádí nejčastěji dávkováním chlornanu sodného buď šokově, nebo dle průtoku vody. Chlorací se dá šokově sanovat studna nebo vrt anebo ošetřovat voda čerpaná z podzemního zdroje během svého průtoku technologiemi. Chlorací se zabezpečují i rezervoáry s upravenou vodou před místem spotřeby, pokud se předpokládá jisté zdržení vody před spotřebou…

Nabízíme nejjednodušší řešení pro odstranění biologické zátěže pitné vody - zařízení pro dávkování chlorové nebo bezchlórové chemie .

Tato technologie je ve světě nejrozšířenější úpravou pitné vody, stejně jako dezinfekce bazénů, vrtů nebo studní. V souladu s vyhláškou 252/2004 sb. se používá zdravotně nezávadná a smyslově nezjistitelná koncentrace dezinfekčních látek.

I když si zařízení můžete koupit a instalovat sami, doporučujeme naši kompletní dodávku na klíč , která zaručuje správnou montáž, zapojení i kompletní instrukce.

Jak zařízení funguje?
Na vodovodní řád je připojena průtočná reakční nádoba a čerpadlo napojené na kanystr s tekutou dezinfekcí. Podle průtoku je dezinfekce dávkována do pitné vody.

Jaké jsou požadavky na montáž a údržbu?
Zařízení se montuje na vodovodní potrubí jako reakční nádobka s čerpadlem a připojeným kanystrem dezinfekční látky. Vyžaduje napájení 230 V, tři zásuvky. Vzhledem k nízké spotřebě je možné vyřešit libovolným rozbočovačem. Náplň podle nastavení vydrží cca měsíc, podrobnější informace dostanete v rámci realizace.

Výhody, které získáte spoluprací s ASIO, spol. s r.o.
Díky dostatečné výrobní i personální kapacitě reagujeme na vaši poptávku nebo dotazy prakticky okamžitě.
Využíváním zavedených a mnohokrát odzkoušených procesů a technologií šetříme váš čas i peníze

Další důležité informace
Zařízení není vhodné k úpravě odpadní vody.

Články

Předběžná opatrnost a chlorování srážkových vod

Jak je to s chlorováním vod? Kdy může být prospěšné a kdy nikoliv?

1. 2. 2024

Sanitace venkova z hlediska udržitelnosti

S klesající hustotou obyvatel rostou náklady na centrální odkanalizování a tak pak u obcí s vysokými náklady na odkanalizování hrozí to, že stočné bude nad úrovní sociálně únosné ceny vody.

14. 12. 2023

Rekonštrukcie – aneb voda v Tatrách

Letošní největší vodohospodářská konference na Slovensku proběhla 18-20.10.23

23. 11. 2023

Netradiční řešení sanitace městské čtvrti Chytré Líchy

Při řešení byl kladen důraz na význam hledání trvale udržitelných a odolných řešení, která berou v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty, a to včetně adaptace na sucho a redukce uhlíkové stopy.

21. 11. 2023

Hormony, pesticidy, antibiotika. Brněnští vědci vyvinuli technologii na čištění odpadních vod. Chybí ale legislativa.

Recyklace vody z čistíren je v jižní Evropě nebo v Izraeli běžná věc. Využívá se v průmyslu, zemědělství nebo i v domácnostech.

22. 8. 2023

Domácí úprava vody _ CzWA webinář

Jaké jsou nejběžnější technologie na úpravu vody z vlastního zdroje?

21. 2. 2023

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

23. 11. 2021

Recyklace a využití šedých vod v rodinném domě

Jednou z možností, jak uspořit pitnou vodu, je recyklace použité vody.

18. 5. 2021