Recyklace bazénových vod AS-POOLREC

Systém recyklace bazénových vod je založen na vlastním dlouholetém vývoji membránových a úpravárenských technologií. Výsledkem je inovativní řešení AS-POOLREC…

Získejte informace o produktu

Systém recyklace bazénových vod je založen na vlastním dlouholetém vývoji membránových a úpravárenských technologií. Výsledkem tohoto vývoje, pilotování poloprovozních jednotek a simulací systému v podmínkách reálných vod z bazénových provozů je inovativní řešení AS-POOLREC.

Technologie AS-POOLREC je vystavěna na systému dvoustupňové membránové filtrace včetně několikastupňové předúpravě pracích vod z bazénové pískové filtrace. Výsledný produkt je křišťálově čistá voda splňující parametry vyhlášky 238/2011 Sb. a  v relevantních ukazatelích také vyhlášky 252/2004 Sb.

Recyklační systém AS-POOLREC řeší kromě odstranění veškerých bakterií, virů a obecně mikrobiálního znečištění také radikální snížení TOC, CHSK Mn , konduktivity, dusíkatých látek a celkové tvrdosti vody.

Proč recyklovat bazénové vody?

Jednoduchá otázka si žádá jednoduchou odpověď: protože recyklace bazénové vody přináší radikální úsporu množství spotřebované vody v provozu veřejného bazénu. A to není vše! Technologie recyklace bazénové vod AS-POOLREC určuje nový standard v provozu aquaparků, koupališť, veřejných bazénů a wellness center. Systém AS-POOLREC je sofistikovaným spojením rychlé ekonomické návratnosti a trvalého ekologického přístupu.

Výhody systému AS-POOLREC

 • ekonomická návratnost investice do dvou let
 • zlepšení ekonomiky provozu Vašeho koupaliště, aquaparku, wellness, ...
 • zásadní snížení množství dopouštěné pitné /napouštěcí/ vody do bazénů
 • snížení nákladů na ohřev bazénové vody
 • prodloužení životnosti systémů výměníků tepla
 • snížení množství dávkování chemikálii pro provoz bazénu (zejména H 2 SO 4 )
 • omezení tvorby vázaného chloru v systému bazénové technologie
 • kompaktní řešení s malou zastavěnou plochou
 • otevřený systém s možností využití stávajících objemů
 • možnost realizace systému v kontejnerovém provedení
 • plně automatický systém s minimální údržbou
 • možnost pilotáže před samotnou realizací
 • technologický dohled
 • prvotřídní provedení - čerpadla GRUNDFOS, CALPEDA, potrubní systém FIP, PLC SIEMENS, membrány DOW/INGE, převodníky GREISINGER
 • realizace v České republice i v zahraničí
 • také kontejnerové provedení
 • plně kompatibilní vzdálená správa

Standardní řídící systém

 • automat / manuál všech komponentů
 • měření průtoku na vstupu / výstup
 • vstupní a výstupní pH, konduktivita
 • ukazatele množství vody v akumulaci
 • ukazatele životnosti komponent v hodinách
 • grafické znázornění provozních stavů
 • alarmy, statistiky, přístupy
 • vstupní, provozní a výstupní tlaky
 • online transmembránové tlaky
 • měření teploty vody

ASIO TECH vám zabezpečí

 • exkurzi na námi realizovaných systémech
 • předprojektovou studii, vyčíslení návratnosti investice
 • pilotáž na lokalitě s vlastní pilotní jednotkou
 • projektovou dokumentaci
 • jednání s příslušnými orgány státní správy
 • komplexní dodávku technologie
 • laboratorní rozbory, komplexní zkoušky
 • propojení s místní MaR
 • zprovoznění a nastavení systému
 • technologický dohled po spuštění systému
 • servisní smlouvu a dodávky chemikálií
 • optimalizaci systému při změnách v provozu
 • update a aktualizaci řídícího systému

Články

Hormony, pesticidy, antibiotika. Brněnští vědci vyvinuli technologii na čištění odpadních vod. Chybí ale legislativa.

Recyklace vody z čistíren je v jižní Evropě nebo v Izraeli běžná věc. Využívá se v průmyslu, zemědělství nebo i v domácnostech.

22. 8. 2023

Recyklace - jako součást komplexního přístupu ... videozáznam z webináře

K řešení zásobování vodou a odvádění odpadních vod je dobré přistupovat systémově.

23. 5. 2023

Domácí úprava vody _ CzWA webinář

Jaké jsou nejběžnější technologie na úpravu vody z vlastního zdroje?

21. 2. 2023

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

23. 11. 2021

Nové číslo časopisu ASIO NEWS

Právě vyšlo již 77. číslo časopisu ASIO NEWS. Dočtete se v něm například o...

6. 11. 2020

Změny v zákoně o vodách

Z parlamentu do senátu odešlo v posledních dnech hned několik pozměněných zákonů, o vodách, odpadech, obalech a o výrobcích s ukončenou platností. Změn je v zákonech celá řada a myslím, že až praxe ukáže, nakolik se jimi podařilo něco vyřešit, zjednoznačnit a tím pádem stav vylepšit.

26. 10. 2020

Česká vodohospodářská pouť (mise) do Izraele 11/19

Izrael je v současnosti dynamicky rozvíjející se zemí, a to i naproti tomu, že bylo v minulosti předpovídáno omezení rozvoje země nedostatkem vody.

22. 11. 2019

Záznam z webináře "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací"

Podívejte se na záznam z webináře na téma "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací".

3. 7. 2019

Webinář "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací"

... již tento čtvrtek on-line seminář (webinář), který se bude zabývat plány rozvoje vodovodů a kanalizací.

25. 6. 2019