Recyklace bazénových vod AS-POOLREC

Systém recyklace bazénových vod je založen na vlastním dlouholetém vývoji membránových a úpravárenských technologií. Výsledkem je inovativní řešení AS-POOLREC…

Získejte informace o produktu

Systém recyklace bazénových vod je založen na vlastním dlouholetém vývoji membránových a úpravárenských technologií. Výsledkem tohoto vývoje, pilotování poloprovozních jednotek a simulací systému v podmínkách reálných vod z bazénových provozů je inovativní řešení AS-POOLREC.

Technologie AS-POOLREC je vystavěna na systému dvoustupňové membránové filtrace včetně několikastupňové předúpravě pracích vod z bazénové pískové filtrace. Výsledný produkt je křišťálově čistá voda splňující parametry vyhlášky 238/2011 Sb. a  v relevantních ukazatelích také vyhlášky 252/2004 Sb.

Recyklační systém AS-POOLREC řeší kromě odstranění veškerých bakterií, virů a obecně mikrobiálního znečištění také radikální snížení TOC, CHSK Mn , konduktivity, dusíkatých látek a celkové tvrdosti vody.

Proč recyklovat bazénové vody?

Jednoduchá otázka si žádá jednoduchou odpověď: protože recyklace bazénové vody přináší radikální úsporu množství spotřebované vody v provozu veřejného bazénu. A to není vše! Technologie recyklace bazénové vod AS-POOLREC určuje nový standard v provozu aquaparků, koupališť, veřejných bazénů a wellness center. Systém AS-POOLREC je sofistikovaným spojením rychlé ekonomické návratnosti a trvalého ekologického přístupu.

Výhody systému AS-POOLREC

 • ekonomická návratnost investice do dvou let
 • zlepšení ekonomiky provozu Vašeho koupaliště, aquaparku, wellness, ...
 • zásadní snížení množství dopouštěné pitné /napouštěcí/ vody do bazénů
 • snížení nákladů na ohřev bazénové vody
 • prodloužení životnosti systémů výměníků tepla
 • snížení množství dávkování chemikálii pro provoz bazénu (zejména H 2 SO 4 )
 • omezení tvorby vázaného chloru v systému bazénové technologie
 • kompaktní řešení s malou zastavěnou plochou
 • otevřený systém s možností využití stávajících objemů
 • možnost realizace systému v kontejnerovém provedení
 • plně automatický systém s minimální údržbou
 • možnost pilotáže před samotnou realizací
 • technologický dohled
 • prvotřídní provedení - čerpadla GRUNDFOS, CALPEDA, potrubní systém FIP, PLC SIEMENS, membrány DOW/INGE, převodníky GREISINGER
 • realizace v České republice i v zahraničí
 • také kontejnerové provedení
 • plně kompatibilní vzdálená správa

Standardní řídící systém

 • automat / manuál všech komponentů
 • měření průtoku na vstupu / výstup
 • vstupní a výstupní pH, konduktivita
 • ukazatele množství vody v akumulaci
 • ukazatele životnosti komponent v hodinách
 • grafické znázornění provozních stavů
 • alarmy, statistiky, přístupy
 • vstupní, provozní a výstupní tlaky
 • online transmembránové tlaky
 • měření teploty vody

ASIO TECH vám zabezpečí

 • exkurzi na námi realizovaných systémech
 • předprojektovou studii, vyčíslení návratnosti investice
 • pilotáž na lokalitě s vlastní pilotní jednotkou
 • projektovou dokumentaci
 • jednání s příslušnými orgány státní správy
 • komplexní dodávku technologie
 • laboratorní rozbory, komplexní zkoušky
 • propojení s místní MaR
 • zprovoznění a nastavení systému
 • technologický dohled po spuštění systému
 • servisní smlouvu a dodávky chemikálií
 • optimalizaci systému při změnách v provozu
 • update a aktualizaci řídícího systému