Prádelenský průmysl a prádelny

Kvalita vody v prádelnách je daná požadavky na prací vody dodavatelem technologie prádelen a individuálními požadavky provozovatelů prádelen…

Získejte informace o produktu

Kvalita vody v prádelnách je daná požadavky na prací vody dodavatelem technologie prádelen a individuálními požadavky provozovatelů prádelen.

V sektoru prádelen se uplatňuje široká škála fyzikálně-chemických metod, například:
- koagulace, flokulace, sedimentace – odstranění zákalu a koloidních látek,
- filtrace – mechanické filtry na odstranění hrubých nečistot, pískové filtry,
- membránové procesy – ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza,
- ionexové technologie – změkčení, odstranění NO 3 ,
- adsorpce – odstranění arsenu, aktivní uhlí pro odstranění zápachu,
- odplynění – snížení obsahu kyslíku, CO 2 , radonu (převážně podzemní vody),
- oxidace, redukce – odstranění Fe, chlorace, ozonizace, UV záření pro snížení mikrobiálního oživení.

Aplikované řešení:
- realizace ÚV vody z vrtu pro provoz prádelny,
- využití upravené vody změkčené a demi vody pro tepelné výměníky a pračky.

Snížení spotřeby vody a pracích prostředků

Po vstupu do úpravny voda prochází přes automatický diskový filtr se dvěma paralelně zapojenými filtračními moduly o porozitě 130 µm. Za diskovými filtry je umístěn vstřik chlornanu sodného, který je do vody dávkován jako desinfekční činidlo a kvůli předoxidaci železa. Dezinfikovaná voda je přivedena do reakční nádrže pro zajištění dostatečné doby zdržení. Za reakční nádobou následuje sestava pyroloxových filtrů. Změkčení vody probíhá na katexových filtrech, následuje akumulační nádrž změkčené vody. Z nádrže změkčené vody je voda vedena přes filtry s aktivním uhlím, sáčkové filtry a svíčkové filtry. Následuje stanice reverzní osmózy. Voda je poté vedena do nádrže demi vody, která je opatřena boční cirkulací okolo UV lampy a dále vedena do systému.

Články

Předběžná opatrnost a chlorování srážkových vod

Jak je to s chlorováním vod? Kdy může být prospěšné a kdy nikoliv?

1. 2. 2024

Hormony, pesticidy, antibiotika. Brněnští vědci vyvinuli technologii na čištění odpadních vod. Chybí ale legislativa.

Recyklace vody z čistíren je v jižní Evropě nebo v Izraeli běžná věc. Využívá se v průmyslu, zemědělství nebo i v domácnostech.

22. 8. 2023

Recyklace - jako součást komplexního přístupu ... videozáznam z webináře

K řešení zásobování vodou a odvádění odpadních vod je dobré přistupovat systémově.

23. 5. 2023

Domácí úprava vody _ CzWA webinář

Jaké jsou nejběžnější technologie na úpravu vody z vlastního zdroje?

21. 2. 2023

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

23. 11. 2021

Nové číslo časopisu ASIO NEWS

Právě vyšlo již 77. číslo časopisu ASIO NEWS. Dočtete se v něm například o...

6. 11. 2020

Změny v zákoně o vodách

Z parlamentu do senátu odešlo v posledních dnech hned několik pozměněných zákonů, o vodách, odpadech, obalech a o výrobcích s ukončenou platností. Změn je v zákonech celá řada a myslím, že až praxe ukáže, nakolik se jimi podařilo něco vyřešit, zjednoznačnit a tím pádem stav vylepšit.

26. 10. 2020

Česká vodohospodářská pouť (mise) do Izraele 11/19

Izrael je v současnosti dynamicky rozvíjející se zemí, a to i naproti tomu, že bylo v minulosti předpovídáno omezení rozvoje země nedostatkem vody.

22. 11. 2019

Záznam z webináře "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací"

Podívejte se na záznam z webináře na téma "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací".

3. 7. 2019

Webinář "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací"

... již tento čtvrtek on-line seminář (webinář), který se bude zabývat plány rozvoje vodovodů a kanalizací.

25. 6. 2019