Prádelenský průmysl a prádelny

Kvalita vody v prádelnách je daná požadavky na prací vody dodavatelem technologie prádelen a individuálními požadavky provozovatelů prádelen…

Získejte informace o produktu

Kvalita vody v prádelnách je daná požadavky na prací vody dodavatelem technologie prádelen a individuálními požadavky provozovatelů prádelen.

V sektoru prádelen se uplatňuje široká škála fyzikálně-chemických metod, například:
- koagulace, flokulace, sedimentace – odstranění zákalu a koloidních látek,
- filtrace – mechanické filtry na odstranění hrubých nečistot, pískové filtry,
- membránové procesy – ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza,
- ionexové technologie – změkčení, odstranění NO 3 ,
- adsorpce – odstranění arsenu, aktivní uhlí pro odstranění zápachu,
- odplynění – snížení obsahu kyslíku, CO 2 , radonu (převážně podzemní vody),
- oxidace, redukce – odstranění Fe, chlorace, ozonizace, UV záření pro snížení mikrobiálního oživení.

Aplikované řešení:
- realizace ÚV vody z vrtu pro provoz prádelny,
- využití upravené vody změkčené a demi vody pro tepelné výměníky a pračky.

Snížení spotřeby vody a pracích prostředků

Po vstupu do úpravny voda prochází přes automatický diskový filtr se dvěma paralelně zapojenými filtračními moduly o porozitě 130 µm. Za diskovými filtry je umístěn vstřik chlornanu sodného, který je do vody dávkován jako desinfekční činidlo a kvůli předoxidaci železa. Dezinfikovaná voda je přivedena do reakční nádrže pro zajištění dostatečné doby zdržení. Za reakční nádobou následuje sestava pyroloxových filtrů. Změkčení vody probíhá na katexových filtrech, následuje akumulační nádrž změkčené vody. Z nádrže změkčené vody je voda vedena přes filtry s aktivním uhlím, sáčkové filtry a svíčkové filtry. Následuje stanice reverzní osmózy. Voda je poté vedena do nádrže demi vody, která je opatřena boční cirkulací okolo UV lampy a dále vedena do systému.