Potravinářský průmysl

Požadavky na kvalitu vody v potravinářském průmyslu (pivovary, mlékárny, masný průmysl, vinařství,…) jsou odlišné pro každý vyráběný produkt/výrobek…

Získejte informace o produktu

Úprava vody se využívá jak pro účely výroby samotného produktu, tak i pro vodu určenou do specifických výrobních procesů jakými jsou např. kotelní voda, pára, CIP, oplachy, … V potravinářském průmyslu jde tedy o vodu produktovou i procesní. Společnost ASIO, spol, s r.o. může svým partnerům a zákazníkům nabídnout zkušenosti s dodávkami technologie pro úpravu vody, která bude optimální pro produkty i procesní vody.

Individuální přístup k problematice a chápání požadavků zákazníka a jeho specifika nám umožňují lépe vidět souvislosti a nabídnout řešení na míru – jiné pro nadnárodní pivovar, jiné pro restauraci, jiné pro mlékárnu. Parametry upravené vody pro jednotlivé potravinářské produkty jsou častokrát limitující pro výslednou kvalitu výrobku.

Pro úpravny vod v potravinářském průmyslu jsou navrhovány prakticky všechny dostupné technologie:
- ionexové technologie – úprava tvrdosti vody, odstranění dusičnanů,
- filtrační technologie,
- membránové technologie – ultrafiltrace a reverzní osmóza,
- technologie pro dezinfekci,
- biotechnologie,
- stripovací technologie.

Nedílnou součástí úpraven vod v potravinářském průmyslu jsou taky zásobní nádrže na upravenou vodu, akumulace surové vody a skladovací nádrže pro provozní chemikálie. I tyto součásti technologických linek úpraven vod běžně vyrábíme a dodáváme.

Články

Předběžná opatrnost a chlorování srážkových vod

Jak je to s chlorováním vod? Kdy může být prospěšné a kdy nikoliv?

1. 2. 2024

Hormony, pesticidy, antibiotika. Brněnští vědci vyvinuli technologii na čištění odpadních vod. Chybí ale legislativa.

Recyklace vody z čistíren je v jižní Evropě nebo v Izraeli běžná věc. Využívá se v průmyslu, zemědělství nebo i v domácnostech.

22. 8. 2023

Recyklace - jako součást komplexního přístupu ... videozáznam z webináře

K řešení zásobování vodou a odvádění odpadních vod je dobré přistupovat systémově.

23. 5. 2023

Domácí úprava vody _ CzWA webinář

Jaké jsou nejběžnější technologie na úpravu vody z vlastního zdroje?

21. 2. 2023

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

23. 11. 2021

Nové číslo časopisu ASIO NEWS

Právě vyšlo již 77. číslo časopisu ASIO NEWS. Dočtete se v něm například o...

6. 11. 2020

Změny v zákoně o vodách

Z parlamentu do senátu odešlo v posledních dnech hned několik pozměněných zákonů, o vodách, odpadech, obalech a o výrobcích s ukončenou platností. Změn je v zákonech celá řada a myslím, že až praxe ukáže, nakolik se jimi podařilo něco vyřešit, zjednoznačnit a tím pádem stav vylepšit.

26. 10. 2020

Česká vodohospodářská pouť (mise) do Izraele 11/19

Izrael je v současnosti dynamicky rozvíjející se zemí, a to i naproti tomu, že bylo v minulosti předpovídáno omezení rozvoje země nedostatkem vody.

22. 11. 2019

Záznam z webináře "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací"

Podívejte se na záznam z webináře na téma "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací".

3. 7. 2019

Webinář "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací"

... již tento čtvrtek on-line seminář (webinář), který se bude zabývat plány rozvoje vodovodů a kanalizací.

25. 6. 2019