Automobilový průmysl

Při výrobě automobilů se využívá velké množství oplachů při odmašťování a povrchové úpravě karoserií. V těchto případech je důležité, aby voda pro každý proces měla správné složení…

Získejte informace o produktu

Automobilový průmysl je široké a různorodé odvětví - strojírenství, povrchové úpravy, plasty, … Při výrobě automobilů se využívá velké množství oplachů při odmašťování a povrchové úpravě karoserií. V těchto případech je důležité, aby voda pro každý proces měla správné složení. Častá je také potřeba vodu recyklovat. Důvodem je snaha minimalizovat spotřebu vody a zabránit kontaminaci odpadních vod průnikem těžkých kovů z procesů povrchových úprav.

K tomu mohou být použity selektivní iontoměniče. Také použití moderních membránových technologií je v úpravárenství vod pro automobilový průmysl běžné a opodstatněné. Napájecí voda pro kotle, chladicí voda a voda pro zvlhčování jsou další příklady aplikací v automobilovém průmyslu.

Při úpravě vod pro automobilový průmysl připadají do úvahy prakticky veškeré používané technologie úpravy vody:
- koagulace, flokulace, sedimentace – odstranění zákalu a koloidních látek,
- filtrace – mechanické filtry na odstranění hrubých nečistot, pískové filtry,
- membránové procesy – ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza,
- ionexové technologie – změkčení, dealkalizace, výroba demineralizované vody,
- adsorpce – odstranění arsenu, aktivní uhlí,
- odplynění – snížení obsahu kyslíku, CO 2 , radonu (převážně podzemní vody),
- oxidace, redukce – odstranění Fe, chlorace, ozonizace, UV záření pro snížení mikrobiálního oživení.

Články

Předběžná opatrnost a chlorování srážkových vod

Jak je to s chlorováním vod? Kdy může být prospěšné a kdy nikoliv?

1. 2. 2024

Hormony, pesticidy, antibiotika. Brněnští vědci vyvinuli technologii na čištění odpadních vod. Chybí ale legislativa.

Recyklace vody z čistíren je v jižní Evropě nebo v Izraeli běžná věc. Využívá se v průmyslu, zemědělství nebo i v domácnostech.

22. 8. 2023

Recyklace - jako součást komplexního přístupu ... videozáznam z webináře

K řešení zásobování vodou a odvádění odpadních vod je dobré přistupovat systémově.

23. 5. 2023

Domácí úprava vody _ CzWA webinář

Jaké jsou nejběžnější technologie na úpravu vody z vlastního zdroje?

21. 2. 2023

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

23. 11. 2021

Nové číslo časopisu ASIO NEWS

Právě vyšlo již 77. číslo časopisu ASIO NEWS. Dočtete se v něm například o...

6. 11. 2020

Změny v zákoně o vodách

Z parlamentu do senátu odešlo v posledních dnech hned několik pozměněných zákonů, o vodách, odpadech, obalech a o výrobcích s ukončenou platností. Změn je v zákonech celá řada a myslím, že až praxe ukáže, nakolik se jimi podařilo něco vyřešit, zjednoznačnit a tím pádem stav vylepšit.

26. 10. 2020

Česká vodohospodářská pouť (mise) do Izraele 11/19

Izrael je v současnosti dynamicky rozvíjející se zemí, a to i naproti tomu, že bylo v minulosti předpovídáno omezení rozvoje země nedostatkem vody.

22. 11. 2019

Záznam z webináře "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací"

Podívejte se na záznam z webináře na téma "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací".

3. 7. 2019

Webinář "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací"

... již tento čtvrtek on-line seminář (webinář), který se bude zabývat plány rozvoje vodovodů a kanalizací.

25. 6. 2019