Automobilový průmysl

Při výrobě automobilů se využívá velké množství oplachů při odmašťování a povrchové úpravě karoserií. V těchto případech je důležité, aby voda pro každý proces měla správné složení…

Získejte informace o produktu

Automobilový průmysl je široké a různorodé odvětví - strojírenství, povrchové úpravy, plasty, … Při výrobě automobilů se využívá velké množství oplachů při odmašťování a povrchové úpravě karoserií. V těchto případech je důležité, aby voda pro každý proces měla správné složení. Častá je také potřeba vodu recyklovat. Důvodem je snaha minimalizovat spotřebu vody a zabránit kontaminaci odpadních vod průnikem těžkých kovů z procesů povrchových úprav.

K tomu mohou být použity selektivní iontoměniče. Také použití moderních membránových technologií je v úpravárenství vod pro automobilový průmysl běžné a opodstatněné. Napájecí voda pro kotle, chladicí voda a voda pro zvlhčování jsou další příklady aplikací v automobilovém průmyslu.

Při úpravě vod pro automobilový průmysl připadají do úvahy prakticky veškeré používané technologie úpravy vody:
- koagulace, flokulace, sedimentace – odstranění zákalu a koloidních látek,
- filtrace – mechanické filtry na odstranění hrubých nečistot, pískové filtry,
- membránové procesy – ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza,
- ionexové technologie – změkčení, dealkalizace, výroba demineralizované vody,
- adsorpce – odstranění arsenu, aktivní uhlí,
- odplynění – snížení obsahu kyslíku, CO 2 , radonu (převážně podzemní vody),
- oxidace, redukce – odstranění Fe, chlorace, ozonizace, UV záření pro snížení mikrobiálního oživení.