Chemický průmysl

V téměř všech typech chemického průmyslu se používá voda přímo do produktů nebo ve výrobních procesech…

Získejte informace o produktu

V téměř všech typech chemického průmyslu se používá voda přímo do produktů nebo ve výrobních procesech. Chemický průmysl je široká skupina podniků zahrnující výrobu primárních chemikálií, agrochemikálií, barev a laků, čisticích prostředků, kosmetiky.

Velmi specifickým pododborem chemického průmyslu je farmaceutický průmysl, kde je kvalita vstupní vody ve výrobním procesu limitující. V mnoha případech je kvalita vody z vodárny nedostatečná, protože obsah anorganických solí narušuje nebo přímo znehodnocuje výrobek a výrobní proces. Změkčená a demineralizovaná voda se často používají v mnoha chemických kapalinách z důvodu zajištění konstantního složení a vzhledu výrobků. Podobně jako je tomu u automobilového průmyslu i v podnicích chemického průmyslu se využívají prakticky všechny metody úprav vody.