Průmysl povrchových úprav

Galvanizace, práškové lakování a další procesy průmyslu povrchových úprav vyžadují specifické parametry procesní vody a tedy vyžadují striktně individuální přístup k návrhu technologie úpravny vody…

Získejte informace o produktu

Galvanizace, práškové lakování a další procesy průmyslu povrchových úprav vyžadují specifické parametry procesní vody a tedy vyžadují striktně individuální přístup k návrhu technologie úpravny vody. Elektrolytické pokovování /nikl, zinek, …/ jako tradiční postupy zaznamenávají v současnosti rozmach i v důsledku rozvoje automobilového průmyslu.

V souvislosti s tím rostou nároky na kvalitní technologické postupy předúprav a tím rostou nároky na kvalitu procesní vody. Voda z vodovodního řádu jen velice zřídka vyhovuje požadavkům na procesní vodu v provozech galvanoven či jiných provozech povrchových úprav. V případě vody z vrtů je situace ještě daleko komplikovanější.