Textilní průmysl

Základní požadavek na procesní vodu potřebnou pro barvení a potisk je zpravidla voda s nízkou tvrdostí…

Získejte informace o produktu

Úprava vody pro textilní průmysl souvisí s požadavkem na kotelní vodu, oplachovou vodu, prací vodu a vodu potřebnou pro barvení a potisk textilií. Základní požadavek na procesní vodu potřebnou pro barvení a potisk textílií je zpravidla voda s nízkou tvrdostí.

Tento požadavek je obvykle řešen instalací ionexové technologie - odstranění tvrdosti za pomoci katexové pryskyřice v Na+ cyklu, kdy dochází k výměně hořečnatých a vápenatých iontů za ionty sodíků, a tím dochází k poklesu tvrdosti vody. V provozu textilního závodu jsou důležité také mezioperační filtrace procesní vody. Vzhledem k charakteristickému projevu železa a manganu ve vodě – nahnědlý vzhled (usazeniny) je vodu používanou v technologickém procesu barvení textilií požadováno zbavovat těchto prvků. Jednou z možností /ne však jedinou/ je využití, k separaci železa a manganu, pyroloxového filtru. Filtrační náplň Pyrolox katalyzuje oxidační procesy železa a manganu, čímž významně přispívá k jejich efektivnímu odstranění z vody.

Články

Předběžná opatrnost a chlorování srážkových vod

Jak je to s chlorováním vod? Kdy může být prospěšné a kdy nikoliv?

1. 2. 2024

Hormony, pesticidy, antibiotika. Brněnští vědci vyvinuli technologii na čištění odpadních vod. Chybí ale legislativa.

Recyklace vody z čistíren je v jižní Evropě nebo v Izraeli běžná věc. Využívá se v průmyslu, zemědělství nebo i v domácnostech.

22. 8. 2023

Recyklace - jako součást komplexního přístupu ... videozáznam z webináře

K řešení zásobování vodou a odvádění odpadních vod je dobré přistupovat systémově.

23. 5. 2023

Domácí úprava vody _ CzWA webinář

Jaké jsou nejběžnější technologie na úpravu vody z vlastního zdroje?

21. 2. 2023

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

23. 11. 2021

Nové číslo časopisu ASIO NEWS

Právě vyšlo již 77. číslo časopisu ASIO NEWS. Dočtete se v něm například o...

6. 11. 2020

Změny v zákoně o vodách

Z parlamentu do senátu odešlo v posledních dnech hned několik pozměněných zákonů, o vodách, odpadech, obalech a o výrobcích s ukončenou platností. Změn je v zákonech celá řada a myslím, že až praxe ukáže, nakolik se jimi podařilo něco vyřešit, zjednoznačnit a tím pádem stav vylepšit.

26. 10. 2020

Česká vodohospodářská pouť (mise) do Izraele 11/19

Izrael je v současnosti dynamicky rozvíjející se zemí, a to i naproti tomu, že bylo v minulosti předpovídáno omezení rozvoje země nedostatkem vody.

22. 11. 2019

Záznam z webináře "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací"

Podívejte se na záznam z webináře na téma "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací".

3. 7. 2019

Webinář "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací"

... již tento čtvrtek on-line seminář (webinář), který se bude zabývat plány rozvoje vodovodů a kanalizací.

25. 6. 2019