Textilní průmysl

Základní požadavek na procesní vodu potřebnou pro barvení a potisk je zpravidla voda s nízkou tvrdostí…

Získejte informace o produktu

Úprava vody pro textilní průmysl souvisí s požadavkem na kotelní vodu, oplachovou vodu, prací vodu a vodu potřebnou pro barvení a potisk textilií. Základní požadavek na procesní vodu potřebnou pro barvení a potisk textílií je zpravidla voda s nízkou tvrdostí.

Tento požadavek je obvykle řešen instalací ionexové technologie - odstranění tvrdosti za pomoci katexové pryskyřice v Na+ cyklu, kdy dochází k výměně hořečnatých a vápenatých iontů za ionty sodíků, a tím dochází k poklesu tvrdosti vody. V provozu textilního závodu jsou důležité také mezioperační filtrace procesní vody. Vzhledem k charakteristickému projevu železa a manganu ve vodě – nahnědlý vzhled (usazeniny) je vodu používanou v technologickém procesu barvení textilií požadováno zbavovat těchto prvků. Jednou z možností /ne však jedinou/ je využití, k separaci železa a manganu, pyroloxového filtru. Filtrační náplň Pyrolox katalyzuje oxidační procesy železa a manganu, čímž významně přispívá k jejich efektivnímu odstranění z vody.