Energetika – kotelny, teplárny, elektrárny

Nejdůležitějším procesem v energetice je ohřev vody a její konverze na páru…

Získejte informace o produktu

Nejdůležitějším procesem v energetice je ohřev vody a její konverze na páru. Při ohřevu vody se výrazně stupňují korozivní procesy, takže ochrana technologických zařízení před korozí má esenciální význam. Napájecí kotelní voda se upravuje z důvodů odstranění rozpuštěných solí obsažených ve vodě, a to obvykle ionexovými technologiemi nebo reverzní osmózou.

Časté a mnohokrát nezbytné je odstranění plynů, nejčastěji kyslíku a CO 2 . Elektrárenská chemie je pojem zahrnující úpravu vody, korozi, únavu a životnost materiálů za vlivu chemických příměsí v parních obězích klasických a jaderných elektráren, výrobu páry, chemické čištění vodních a parních okruhů.

Dodáváme celé systémy dávkovacích stanic pro dávkování chemikálií pro vázání kyslíku, chemikálií úpravu pH. MaR technologie pro sledování důležitých parametrů a řízení dávkování. Změkčovače a jednotky reverzní osmózy pro předúpravu napájecích vod. Pro odstraňování plynů dodáváme stripovací kolonu AS-STRIP vlastní konstrukce.

Vhodná úprava vody zajistí bezproblémový provoz a optimální provozní náklady. Pro optimální návrh způsobu úpravy vody je nutná znalost mnoha parametrů každého konkrétního projektu. Klíčovou podmínkou v úsilí dosáhnout bezproblémový a ekonomický provoz kotlů a současně vysokou kvalitu páry je vhodná úpravna vody. Dlouhá životnosti kotelny, redukce koroze a spotřeby chemikálií zaručí ekonomický provoz.

Chladicí systémy se obvykle dělí na průtočné systémy, uzavřené cirkulační systémy, otevřené cirkulační systémy. V našich podmínkách jsou nejrozšířenější otevřené cirkulační systémy - chladicí věže, odpařovací kondenzátory. Vhodná úprava vody je pro otevřené cirkulační systémy mimořádně důležitá. Úprava vody se realizuje za účelem minimalizace tvorby minerálních usazenin, mechanického znečištění, koroze a biologického oživení. Optimální úpravu chladicí vody je možné dosáhnout automatickým odpouštěním části vody z okruhu a úpravou doplňovací vody změkčením, mechanickou filtrací oběhové vody a vhodným dávkováním stabilizátorů tvrdosti a inhibitorů koroze. Vhodná úprava chladicí vody zajistí hospodárný provoz a prodlouží životnost chladicího systému.

V této oblasti může firma ASIO, spol. s r.o. nabídnout svým zákazníkům vypracování odborných posudků, poradenství, expertíz, studií a projektů, auditů, zpracování provozních předpisů pro:
- chemické čištění, vyvářky, pasivace,
- úprava vody, návrhy a ověřování kondicionačních přípravků – biocidů, antiscalantů, inhibitorů koroze aj.,
- prověření účinnosti a ekonomie provozu chemické úpravy vody, úpravy kondenzátu a tepelné úpravy vody,
- optimalizace chemických režimů kotlů, chladicích okruhů,
- optimalizace vodního režimu,
- měření koroze ve vodních okruzích, analýza usazenin z vodního okruhu včetně doporučení pro správné provozování,
- posouzení vhodnosti stávající metalurgie pro optimální provoz,
- optimalizace spotřeb chemikálií,
- návrh racionálního řešení, technologického schématu, provozních parametrů a provozního režimu.