Energetika – kotelny, teplárny, elektrárny

Nejdůležitějším procesem v energetice je ohřev vody a její konverze na páru…

Získejte informace o produktu

Nejdůležitějším procesem v energetice je ohřev vody a její konverze na páru. Při ohřevu vody se výrazně stupňují korozivní procesy, takže ochrana technologických zařízení před korozí má esenciální význam. Napájecí kotelní voda se upravuje z důvodů odstranění rozpuštěných solí obsažených ve vodě, a to obvykle ionexovými technologiemi nebo reverzní osmózou.

Časté a mnohokrát nezbytné je odstranění plynů, nejčastěji kyslíku a CO 2 . Elektrárenská chemie je pojem zahrnující úpravu vody, korozi, únavu a životnost materiálů za vlivu chemických příměsí v parních obězích klasických a jaderných elektráren, výrobu páry, chemické čištění vodních a parních okruhů.

Dodáváme celé systémy dávkovacích stanic pro dávkování chemikálií pro vázání kyslíku, chemikálií úpravu pH. MaR technologie pro sledování důležitých parametrů a řízení dávkování. Změkčovače a jednotky reverzní osmózy pro předúpravu napájecích vod. Pro odstraňování plynů dodáváme stripovací kolonu AS-STRIP vlastní konstrukce.

Vhodná úprava vody zajistí bezproblémový provoz a optimální provozní náklady. Pro optimální návrh způsobu úpravy vody je nutná znalost mnoha parametrů každého konkrétního projektu. Klíčovou podmínkou v úsilí dosáhnout bezproblémový a ekonomický provoz kotlů a současně vysokou kvalitu páry je vhodná úpravna vody. Dlouhá životnosti kotelny, redukce koroze a spotřeby chemikálií zaručí ekonomický provoz.

Chladicí systémy se obvykle dělí na průtočné systémy, uzavřené cirkulační systémy, otevřené cirkulační systémy. V našich podmínkách jsou nejrozšířenější otevřené cirkulační systémy - chladicí věže, odpařovací kondenzátory. Vhodná úprava vody je pro otevřené cirkulační systémy mimořádně důležitá. Úprava vody se realizuje za účelem minimalizace tvorby minerálních usazenin, mechanického znečištění, koroze a biologického oživení. Optimální úpravu chladicí vody je možné dosáhnout automatickým odpouštěním části vody z okruhu a úpravou doplňovací vody změkčením, mechanickou filtrací oběhové vody a vhodným dávkováním stabilizátorů tvrdosti a inhibitorů koroze. Vhodná úprava chladicí vody zajistí hospodárný provoz a prodlouží životnost chladicího systému.

V této oblasti může firma ASIO, spol. s r.o. nabídnout svým zákazníkům vypracování odborných posudků, poradenství, expertíz, studií a projektů, auditů, zpracování provozních předpisů pro:
- chemické čištění, vyvářky, pasivace,
- úprava vody, návrhy a ověřování kondicionačních přípravků – biocidů, antiscalantů, inhibitorů koroze aj.,
- prověření účinnosti a ekonomie provozu chemické úpravy vody, úpravy kondenzátu a tepelné úpravy vody,
- optimalizace chemických režimů kotlů, chladicích okruhů,
- optimalizace vodního režimu,
- měření koroze ve vodních okruzích, analýza usazenin z vodního okruhu včetně doporučení pro správné provozování,
- posouzení vhodnosti stávající metalurgie pro optimální provoz,
- optimalizace spotřeb chemikálií,
- návrh racionálního řešení, technologického schématu, provozních parametrů a provozního režimu.

Články

Předběžná opatrnost a chlorování srážkových vod

Jak je to s chlorováním vod? Kdy může být prospěšné a kdy nikoliv?

1. 2. 2024

Hormony, pesticidy, antibiotika. Brněnští vědci vyvinuli technologii na čištění odpadních vod. Chybí ale legislativa.

Recyklace vody z čistíren je v jižní Evropě nebo v Izraeli běžná věc. Využívá se v průmyslu, zemědělství nebo i v domácnostech.

22. 8. 2023

Recyklace - jako součást komplexního přístupu ... videozáznam z webináře

K řešení zásobování vodou a odvádění odpadních vod je dobré přistupovat systémově.

23. 5. 2023

Domácí úprava vody _ CzWA webinář

Jaké jsou nejběžnější technologie na úpravu vody z vlastního zdroje?

21. 2. 2023

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

23. 11. 2021

Nové číslo časopisu ASIO NEWS

Právě vyšlo již 77. číslo časopisu ASIO NEWS. Dočtete se v něm například o...

6. 11. 2020

Změny v zákoně o vodách

Z parlamentu do senátu odešlo v posledních dnech hned několik pozměněných zákonů, o vodách, odpadech, obalech a o výrobcích s ukončenou platností. Změn je v zákonech celá řada a myslím, že až praxe ukáže, nakolik se jimi podařilo něco vyřešit, zjednoznačnit a tím pádem stav vylepšit.

26. 10. 2020

Česká vodohospodářská pouť (mise) do Izraele 11/19

Izrael je v současnosti dynamicky rozvíjející se zemí, a to i naproti tomu, že bylo v minulosti předpovídáno omezení rozvoje země nedostatkem vody.

22. 11. 2019

Záznam z webináře "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací"

Podívejte se na záznam z webináře na téma "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací".

3. 7. 2019

Webinář "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací"

... již tento čtvrtek on-line seminář (webinář), který se bude zabývat plány rozvoje vodovodů a kanalizací.

25. 6. 2019