Membránové procesy

Účelem použití membrán v procesu úpravy vod je zbavit surovou vodu nečistot a získat čistou vodu…

Získejte informace o produktu

Faktory jako rostoucí populace, snižující se zásoba povrchové vody a cena za odběr pitné vody jsou důvodem k sílící nutnosti optimalizace stávajících úpravárenských postupů s ohledem na jejich ekonomiku. Membránové procesy prodělaly v posledních 20 letech rychlý vývoj a v dnešní době jsou stále častěji používány v oblasti úpravy vod, kde nahrazují doposud používané technologie.

Princip

Účelem použití membrán v procesu úpravy vod je zbavit surovou vodu nečistot a získat čistou vodu.

Membrána musí být propustná pro rozpouštědlo, nikoliv však pro rozpuštěné látky. Osmotický tlak systému odpovídá ustálenému rozdílu hladin na obou stranách membrány. Pokud bude tlak na straně rozpuštěné látky větší než tlak osmotický, dojde k obrácení osmotického jevu a membránou budou určité složky rozpouštědla procházet a určité se budou zakoncentrovávat před ní.

Ze vstupního proudu tak po průchodu membránovým modulem získáme dva proudy – čistou vodu, tj. permeát, a odpadní vodu, obsahující látky, které membránou neprojdou, tj. koncentrát.

Hnací silou celého procesu je většinou tlak (reverzní osmóza, nanofiltrace), ale může jí být i rozdíl koncentrací (dialýza), tlak par (pervaporace, membránová destilace), nebo elektrický potenciál (elektrodialýza). Podle velikosti pórů membrán rozlišujeme procesy na:

Metoda Velikost pórů Zadržuje Nahrazuje technologii
Ultrafiltrace 3 – 50 nm makromolekuly, organické látky (viry, bakterie), koloidní látky Písková filtrace, koagulace, sedimentace
Nanofiltrace 1 – 3 nm vícemocné ionty, rozpuštěné organické látky (pesticidy, vedlejší produkty dezinfekce) Standardní metody změkčení vody (ionexy, vápno-soda)
Reverzní osmóza 0,1 – 1 nm jednomocné ionty, veškeré rozpuštěné látky Destilace

Potenciál pro aplikaci membránových technologií je čím dál větší, s tím, jak rostou požadavky na dostupnost pitné vody pro stále rostoucí populaci. Na celém světě je pozorováno zhoršení kvality povrchových a podzemních vod vlivem industrializace, zemědělské produkce a obecně lidské činnosti. Technologie na odsolení mořské vody byly sice dostupné, ale jejich nákladnost limitovaly jejich použití v praxi. S nástupem membránových technologií a jejich dostupnosti je již ekonomicky výhodné připravovat pitnou vodu z mořské vody pomocí membrán.

Oblast použití
- mobilní úpravny vod
- odsolení mořské vody
- úprava pitné vody (změkčení, odstranění koloidních látek a bakterií…)
- odstranění těžkých kovů a nebezpečných látek z vody

Výhody
- nižší nároky na zastavěnou plochu než u konvenčních technologií
- minimální nároky na obsluhu
- nízká spotřeba chemikálií

Články

Předběžná opatrnost a chlorování srážkových vod

Jak je to s chlorováním vod? Kdy může být prospěšné a kdy nikoliv?

1. 2. 2024

Hormony, pesticidy, antibiotika. Brněnští vědci vyvinuli technologii na čištění odpadních vod. Chybí ale legislativa.

Recyklace vody z čistíren je v jižní Evropě nebo v Izraeli běžná věc. Využívá se v průmyslu, zemědělství nebo i v domácnostech.

22. 8. 2023

Recyklace - jako součást komplexního přístupu ... videozáznam z webináře

K řešení zásobování vodou a odvádění odpadních vod je dobré přistupovat systémově.

23. 5. 2023

Domácí úprava vody _ CzWA webinář

Jaké jsou nejběžnější technologie na úpravu vody z vlastního zdroje?

21. 2. 2023

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

23. 11. 2021

Nové číslo časopisu ASIO NEWS

Právě vyšlo již 77. číslo časopisu ASIO NEWS. Dočtete se v něm například o...

6. 11. 2020

Změny v zákoně o vodách

Z parlamentu do senátu odešlo v posledních dnech hned několik pozměněných zákonů, o vodách, odpadech, obalech a o výrobcích s ukončenou platností. Změn je v zákonech celá řada a myslím, že až praxe ukáže, nakolik se jimi podařilo něco vyřešit, zjednoznačnit a tím pádem stav vylepšit.

26. 10. 2020

Česká vodohospodářská pouť (mise) do Izraele 11/19

Izrael je v současnosti dynamicky rozvíjející se zemí, a to i naproti tomu, že bylo v minulosti předpovídáno omezení rozvoje země nedostatkem vody.

22. 11. 2019

Záznam z webináře "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací"

Podívejte se na záznam z webináře na téma "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací".

3. 7. 2019

Webinář "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací"

... již tento čtvrtek on-line seminář (webinář), který se bude zabývat plány rozvoje vodovodů a kanalizací.

25. 6. 2019