Reverzní osmóza

Stanice reverzní osmózy slouží pro přípravu demineralizované vody pro průmyslové použití. Technologie reverzní osmózy je šetrná k životnímu prostředí, nejsou potřeba žádné chemikálie pro regeneraci, žádná neutralizace odpadní vody. Výhodou jsou malé prostorové nároky, nízké provozní náklady, malé nároky na údržbu a jednoduchý provoz…

Získejte informace o produktu

Naše zařízení na reverzní osmózu jsou vyráběna přesně podle specifikací zákazníka. Jejich konstrukce umožňuje použití pro vodu z různých zdrojů, např. pitná, užitková, odpadní aj.
Stanice reverzní osmózy slouží pro přípravu demineralizované vody pro průmyslové použití. Technologie reverzní osmózy je šetrná k životnímu prostředí, nejsou potřeba žádné chemikálie pro regeneraci, žádná neutralizace odpadní vody. Výhodou jsou malé prostorové nároky, nízké provozní náklady, malé nároky na údržbu a jednoduchý provoz.

Voda upravená na stanici RO je odsolena s účinností 95 - 99%. Všechny technologické prvky demineralizační stanice jsou umístěny v rámu svařeném z ocelových profilů a zajišťují všechny nezbytné funkce pro spolehlivý a dlouhodobý provoz stanice. Vestavěné automatické řízení vyhodnocuje výstupní vodivost a řídí provoz demineralizační stanice. Mezní hodnota výstupní vodivosti je nastavitelná.

Na výstupu ze stanice lze dosáhnout kvality permeátu cca 15 - 20 µS/cm, podle požadavků zákazníka na přísnější kvalitu výstupní vody se použijí selektivní membránové moduly s větší rejekcí. Pokud je požadována velmi čistá voda (např. napájecí voda pro kotle, oplachová voda pro elektrotechnický průmysl apod.), může být stanice doplněna demineralizační kolonou naplněnou iontoměničovou pryskyřicí - mixbedem, kde se dosáhne dalšího snížení vodivosti.

Požadavky na vstupní vodu:

• teplota vstupní vody: 15 - 25°C, optimální výkonnost je při 25°C
• tlak vstupní vody: 2 - 6 bar, pracovní tlak je dle aplikace
• maximální obsah železa a manganu: 0,15 mg/l
• maximální obsah aktivního chloru: 0,1 mg/l
• max. hodnota SDI: 5,0
• hodnota pH: 2-11
Při nepříznivých hodnotách vstupní vody musí být zařazena příslušná vhodná předúprava.

Články

Předběžná opatrnost a chlorování srážkových vod

Jak je to s chlorováním vod? Kdy může být prospěšné a kdy nikoliv?

1. 2. 2024

Hormony, pesticidy, antibiotika. Brněnští vědci vyvinuli technologii na čištění odpadních vod. Chybí ale legislativa.

Recyklace vody z čistíren je v jižní Evropě nebo v Izraeli běžná věc. Využívá se v průmyslu, zemědělství nebo i v domácnostech.

22. 8. 2023

Recyklace - jako součást komplexního přístupu ... videozáznam z webináře

K řešení zásobování vodou a odvádění odpadních vod je dobré přistupovat systémově.

23. 5. 2023

Domácí úprava vody _ CzWA webinář

Jaké jsou nejběžnější technologie na úpravu vody z vlastního zdroje?

21. 2. 2023

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

23. 11. 2021

Nové číslo časopisu ASIO NEWS

Právě vyšlo již 77. číslo časopisu ASIO NEWS. Dočtete se v něm například o...

6. 11. 2020

Změny v zákoně o vodách

Z parlamentu do senátu odešlo v posledních dnech hned několik pozměněných zákonů, o vodách, odpadech, obalech a o výrobcích s ukončenou platností. Změn je v zákonech celá řada a myslím, že až praxe ukáže, nakolik se jimi podařilo něco vyřešit, zjednoznačnit a tím pádem stav vylepšit.

26. 10. 2020

Česká vodohospodářská pouť (mise) do Izraele 11/19

Izrael je v současnosti dynamicky rozvíjející se zemí, a to i naproti tomu, že bylo v minulosti předpovídáno omezení rozvoje země nedostatkem vody.

22. 11. 2019

Záznam z webináře "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací"

Podívejte se na záznam z webináře na téma "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací".

3. 7. 2019

Webinář "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací"

... již tento čtvrtek on-line seminář (webinář), který se bude zabývat plány rozvoje vodovodů a kanalizací.

25. 6. 2019