Reverzní osmóza

Stanice reverzní osmózy slouží pro přípravu demineralizované vody pro průmyslové použití. Technologie reverzní osmózy je šetrná k životnímu prostředí, nejsou potřeba žádné chemikálie pro regeneraci, žádná neutralizace odpadní vody. Výhodou jsou malé prostorové nároky, nízké provozní náklady, malé nároky na údržbu a jednoduchý provoz…

Získejte informace o produktu

Naše zařízení na reverzní osmózu jsou vyráběna přesně podle specifikací zákazníka. Jejich konstrukce umožňuje použití pro vodu z různých zdrojů, např. pitná, užitková, odpadní aj.
Stanice reverzní osmózy slouží pro přípravu demineralizované vody pro průmyslové použití. Technologie reverzní osmózy je šetrná k životnímu prostředí, nejsou potřeba žádné chemikálie pro regeneraci, žádná neutralizace odpadní vody. Výhodou jsou malé prostorové nároky, nízké provozní náklady, malé nároky na údržbu a jednoduchý provoz.

Voda upravená na stanici RO je odsolena s účinností 95 - 99%. Všechny technologické prvky demineralizační stanice jsou umístěny v rámu svařeném z ocelových profilů a zajišťují všechny nezbytné funkce pro spolehlivý a dlouhodobý provoz stanice. Vestavěné automatické řízení vyhodnocuje výstupní vodivost a řídí provoz demineralizační stanice. Mezní hodnota výstupní vodivosti je nastavitelná.

Na výstupu ze stanice lze dosáhnout kvality permeátu cca 15 - 20 µS/cm, podle požadavků zákazníka na přísnější kvalitu výstupní vody se použijí selektivní membránové moduly s větší rejekcí. Pokud je požadována velmi čistá voda (např. napájecí voda pro kotle, oplachová voda pro elektrotechnický průmysl apod.), může být stanice doplněna demineralizační kolonou naplněnou iontoměničovou pryskyřicí - mixbedem, kde se dosáhne dalšího snížení vodivosti.

Požadavky na vstupní vodu:

• teplota vstupní vody: 15 - 25°C, optimální výkonnost je při 25°C
• tlak vstupní vody: 2 - 6 bar, pracovní tlak je dle aplikace
• maximální obsah železa a manganu: 0,15 mg/l
• maximální obsah aktivního chloru: 0,1 mg/l
• max. hodnota SDI: 5,0
• hodnota pH: 2-11
Při nepříznivých hodnotách vstupní vody musí být zařazena příslušná vhodná předúprava.