Ekologický přípravek pro ČOV AS-AKTIV

Tekutý ekologický přípravek určený k intenzifikaci čistícího efektu v biologických čistírnách odpadních vod, septicích a jímkách…

Získejte informace o produktu

Při aplikaci AS-AKTIV dochází nejen k omezení tvorby zápachu, ale i ke snížení objemů kalů, což se promítne ve výrazném prodloužení intervalů odvozu fekálií.
Přípravek navíc velmi účinně rozkládá organické tuky v odpadních systémech.

Návod k použití

Do mísy WC, odpadní vpustě, případně přímo do jímky nadávkovat 0,25 l přípravku. Tento postup opakovat 3–5x (podle stavu znečištění) v týdenních intervalech. Potom stačí aplikovat uvedené množství pouze 1x měsíčně. Při mimořádném znečištění je vhodné zejména počáteční dávkování zvýšit (předávkování přípravku nemá negativní, ale pouze pozitivní vliv na chod systému). Pro zvýšení efektu je vhodné při zahájení dávkování obsah jímky s dávkou přípravku promíchat.

Upozornění

Enzymaticky přípravek nesmí být používán k jiným účelům, než ke kterým byl vyroben.
Nepoužívat současně s dezinfekčními prostředky a žíravinami!
Dodavatel neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku.

Bezpečnostní opatření

Při práci s enzymatickým přípravkem AS–AKTIV nejezte, nepijte a nekuřte! Používejte ochranné rukavice i oděv.
Po práci si umyjte ruce mýdlem a vodou.

První pomoc

Při styku s pokožkou potřísněné místo omyjte mýdlem a opláchněte vodou. Při vniknutí do očí vypláchněte řádně proudem vody a v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. V případě náhodného požití vypláchněte ústa vodou, vypijte větší množství vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Záruční doba

Minimálně 6 měsíců od data výroby, skladovat na chladném a tmavém místě z dosahu dětí. Případný sediment nemá vliv na kvalitu výrobku.

E-shop

Ekologický přípravek pro ČOV AS-AKTIV

Články

Revize které potěší

V týdnu jsem absolvoval hned několik revizí u zavedených zákazníků (opakované revize) a musím se rozdělit o radost z návštěv.

27. 6. 2023

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Tradiční seminář věnovaný čištění odpadních vod z malých zdrojů se letos konal v prvních červnových dnech nedaleko Babiččina údolí u České Skalice.

12. 6. 2023

Jde to i bez chemie

Název příspěvku, a i další údaje jsem převzal z článku v dTest 8/2022 proto, že mne zaujal, a proto, že je to časté téma při rozhovorech s provozovateli domovních čistíren odpadních vod.

1. 9. 2022

Domovní ČOV AS-MONOcomp a první revize

V posledních letech přibylo množství realizovaných domovních čistíren na principu SBR.

7. 9. 2021

Kontrola výroby, instalace a provozování čistíren odpadních vod v Litvě

Při návštěvě našeho litevského partnera jsme provedli kontrolu aktuálního stavu kvality výroby domovních čistíren odpadních vod.

13. 7. 2021

ASIO IDEOCON a VENKOV a ANTIBIOTICKÁ REZISTENCE

V souvislosti s problematikou venkova je ASIO aktivní ve skupině ČAO.

1. 6. 2021

Domovní ČOV a dotace pro skupiny čistíren

Výzva č. 12/2019 podporuje decentrální řešení obcí, obcí, které není reálné z ekonomických důvodů řešit centrální čistírnou.

2. 2. 2021

Webinář "Technické možnosti řešení decentrálu – domovní ČOV, maloprofilová kanalizace, přírodní způsoby, NASS"

Podívejte se na záznam z webináře, který je již nyní dostupný na YouTube ASIO.

29. 1. 2021

Venkov na rozcestí – globalizovat, nebo řešit udržitelně?

Tradiční podzimní seminář firem ASIO se konal již po dvacáté šesté, i když tentokrát netradičně v online formě.

13. 11. 2020

Nové číslo časopisu ASIO NEWS

Právě vyšlo již 77. číslo časopisu ASIO NEWS. Dočtete se v něm například o...

6. 11. 2020

Domovní čistírna AS-MONOcomp slaví první výročí

Naše nová čistírna odpadních vod AS-MONOcomp slaví své první výročí.

13. 10. 2020

Webinář "Zápach a jeho řešení v malém i velkém"

Nový on-line seminář (webinář) na téma "Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu".

27. 8. 2020

Čištění a využívání šedých vod pro bytový dům pro 32 osob – Jiříkov

Lidé v panelovém době si pořídili čistírnu šedých vod.

10. 7. 2020

Webinář "Kalová problematika obecních a domovních čistíren"

Nový on-line seminář (webinář) na téma "Kalová problematika obecních a domovních čistíren".

25. 6. 2020

„ČOV v horách“ netradičně

Vzhledem ke koronavirové situaci byl tradiční seminář ČOV v horách pořádaný skupinou ČAO přesunut – ne v čase jako většina seminářů, ale na internet. Místo výhledů na kopce účastníci sledovali monitor. Výhodou bylo, že přednášky bylo možné sledovat v soukromí v klidném prostředí a třeba i v pyžamu.

24. 6. 2020

Webinář "Hledání optimálního řešení venkovských lokalit – HIGH-TECH, nebo zemní filtr?"

Připravili jsme pro vás další on-line seminář (webinář) na téma "Hledání optimálního řešení venkovských lokalit – HIGH-TECH, nebo zemní filtr?".

25. 3. 2020

Revize domovních čistíren

Blíží se konec roku, tj. bod ke kterému je třeba odevzdat revize za proběhlý rok. A tak jako vždycky, dohání se, co zanedbali revizoři i zákazníci (ti odpovědní, ti neodpovědní o tom často neví, že něco zanedbali). O to víc potěší, když člověk objede za den 6 čistíren a ani jedna není úplně nefunkční a dvě z nich jsou úplně vzorové..

20. 12. 2019

Domovní čistírny na vzestupu

Obliba domovních čistíren stále roste. Čistírnu odpadních vod, popř. septik nebo jímku, potřebujeme v případě, kdy nemáme k dispozici kanalizaci.

24. 10. 2019

Cirkulární den – aneb co se dá stihnout za tři hodiny

V sobotu jsem si naplánoval revizi naší AS-IDEAL PZV na Drahanské vrchovině. Doufal jsem, že už porostou houby, a tak že půjde spojit příjemné s užitečným.

14. 8. 2019

Podzemní čistírna šedých vod v rodinném domě v Praze

Dokončili jsme úspěšný projekt podzemní čistírny šedých vod pro rodinný dům v Praze.

15. 7. 2019

strana: 1