Ekologický přípravek pro ČOV AS-AKTIV

Tekutý ekologický přípravek určený k intenzifikaci čistícího efektu v biologických čistírnách odpadních vod, septicích a jímkách…

Získejte informace o produktu

Při aplikaci AS-AKTIV dochází nejen k omezení tvorby zápachu, ale i ke snížení objemů kalů, což se promítne ve výrazném prodloužení intervalů odvozu fekálií.
Přípravek navíc velmi účinně rozkládá organické tuky v odpadních systémech.

Návod k použití

Do mísy WC, odpadní vpustě, případně přímo do jímky nadávkovat 0,25 l přípravku. Tento postup opakovat 3–5x (podle stavu znečištění) v týdenních intervalech. Potom stačí aplikovat uvedené množství pouze 1x měsíčně. Při mimořádném znečištění je vhodné zejména počáteční dávkování zvýšit (předávkování přípravku nemá negativní, ale pouze pozitivní vliv na chod systému). Pro zvýšení efektu je vhodné při zahájení dávkování obsah jímky s dávkou přípravku promíchat.

Upozornění

Enzymaticky přípravek nesmí být používán k jiným účelům, než ke kterým byl vyroben.
Nepoužívat současně s dezinfekčními prostředky a žíravinami!
Dodavatel neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku.

Bezpečnostní opatření

Při práci s enzymatickým přípravkem AS–AKTIV nejezte, nepijte a nekuřte! Používejte ochranné rukavice i oděv.
Po práci si umyjte ruce mýdlem a vodou.

První pomoc

Při styku s pokožkou potřísněné místo omyjte mýdlem a opláchněte vodou. Při vniknutí do očí vypláchněte řádně proudem vody a v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. V případě náhodného požití vypláchněte ústa vodou, vypijte větší množství vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Záruční doba

Minimálně 6 měsíců od data výroby, skladovat na chladném a tmavém místě z dosahu dětí. Případný sediment nemá vliv na kvalitu výrobku.

E-shop

Ekologický přípravek pro ČOV AS-AKTIV

Články

Decentrální ČOV: Udržitelné řešení pro moderní obce

Řešíte ve vaší obci, jak nejlépe přistoupit k čištění odpadních vod? Jednou z možností je decentrální řešení.

28. 5. 2024

Změna stavebního zákona - v čem se nás to dotkne?

Změna stavebního zákona s sebou přináší řadu změn, dotkne se i vodního zákona a zákona o správních poplatcích. Co to pro vás znamená?

29. 2. 2024

Jak je to s používáním kalu na kompost?

Mohu používat kal z domovní čistírny odpadních vod na kompost nebo to nelze?

20. 2. 2024

Kontrola ČOV Maria Lankowitz

Jak funguje čistírna po patnácti letech? Tak to jsme byli zjistit v Rakousku.

15. 2. 2024

Webinář: DČOV - dálkový přenos dat

Ne vždy lze v obci vybudovat centrální čistírnu odpadních vod. Alternativou je pak decentrální řešení v podobě domovních čistíren. Dálkový přenos dat je pak cesta, jak tyto čistírny mít pod dohledem z centrálního místa a monitorovat funkčnost čistíren celé obce.

30. 1. 2024

Sanitace venkova z hlediska udržitelnosti

S klesající hustotou obyvatel rostou náklady na centrální odkanalizování a tak pak u obcí s vysokými náklady na odkanalizování hrozí to, že stočné bude nad úrovní sociálně únosné ceny vody.

14. 12. 2023

Netradiční řešení sanitace městské čtvrti Chytré Líchy

Při řešení byl kladen důraz na význam hledání trvale udržitelných a odolných řešení, která berou v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty, a to včetně adaptace na sucho a redukce uhlíkové stopy.

21. 11. 2023

Veletrh Aktuální problematika vodovodů a kanalizací

Na veletrhu jsme prezentovali komunální a průmyslové čistírny odpadních vod a technologie na čištění vzduchu AS-PCO.

7. 11. 2023

Revize které potěší

V týdnu jsem absolvoval hned několik revizí u zavedených zákazníků (opakované revize) a musím se rozdělit o radost z návštěv.

27. 6. 2023

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Tradiční seminář věnovaný čištění odpadních vod z malých zdrojů se letos konal v prvních červnových dnech nedaleko Babiččina údolí u České Skalice.

12. 6. 2023

Jde to i bez chemie

Název příspěvku, a i další údaje jsem převzal z článku v dTest 8/2022 proto, že mne zaujal, a proto, že je to časté téma při rozhovorech s provozovateli domovních čistíren odpadních vod.

1. 9. 2022

Domovní ČOV AS-MONOcomp a první revize

V posledních letech přibylo množství realizovaných domovních čistíren na principu SBR.

7. 9. 2021

Kontrola výroby, instalace a provozování čistíren odpadních vod v Litvě

Při návštěvě našeho litevského partnera jsme provedli kontrolu aktuálního stavu kvality výroby domovních čistíren odpadních vod.

13. 7. 2021

ASIO IDEOCON a VENKOV a ANTIBIOTICKÁ REZISTENCE

V souvislosti s problematikou venkova je ASIO aktivní ve skupině ČAO.

1. 6. 2021

Domovní ČOV a dotace pro skupiny čistíren

Výzva č. 12/2019 podporuje decentrální řešení obcí, obcí, které není reálné z ekonomických důvodů řešit centrální čistírnou.

2. 2. 2021

Webinář "Technické možnosti řešení decentrálu – domovní ČOV, maloprofilová kanalizace, přírodní způsoby, NASS"

Podívejte se na záznam z webináře, který je již nyní dostupný na YouTube ASIO.

29. 1. 2021

Venkov na rozcestí – globalizovat, nebo řešit udržitelně?

Tradiční podzimní seminář firem ASIO se konal již po dvacáté šesté, i když tentokrát netradičně v online formě.

13. 11. 2020

Nové číslo časopisu ASIO NEWS

Právě vyšlo již 77. číslo časopisu ASIO NEWS. Dočtete se v něm například o...

6. 11. 2020

Domovní čistírna AS-MONOcomp slaví první výročí

Naše nová čistírna odpadních vod AS-MONOcomp slaví své první výročí.

13. 10. 2020

Webinář "Zápach a jeho řešení v malém i velkém"

Nový on-line seminář (webinář) na téma "Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu".

27. 8. 2020

strana: 1