Elektrárenská chemie

Elektrárenská chemie je pojem, zahrnující úpravu vody, korozi, únavu a životnost materiálů za vlivu chemických příměsí v parních obězích klasických a jaderných elektráren, výrobu páry, chemické čištění vodních a parních okruhů…

Získejte informace o produktu

Elektrárenská chemie je pojem, zahrnující úpravu vody, korozi, únavu a životnost materiálů za vlivu chemických příměsí v parních obězích klasických a jaderných elektráren, výrobu páry, chemické čištění vodních a parních okruhů.

V této oblasti může firma ASIO, spol. s r.o. nabídnout svým zákazníkům vypracování odborných posudků, poradenství, expertiz, studií a projektů, auditů, zpracování provozních předpisů pro:

• chemické čištění, vyvářky, pasivace,
• úprava vody, návrhy a ověřování kondicionačních přípravků – biocidů, antiscalantů, inhibitorů koroze aj.,
• prověření účinnosti a ekonomie provozu chemické úpravy vody, úpravy kondenzátu a tepelné úpravy vody,
• optimalizace chemických režimů kotlů, chladicích okruhů,
• optimalizace vodního režimu,
• měření koroze ve vodních okruzích, analýza usazenin z vodního okruhu včetně doporučení pro správné provozování,
• posouzení vhodnosti stávající metalurgie pro optimální provoz,
• optimalizace spotřeb chemikálií,
• návrh racionálního řešení, technologického schématu, provozních parametrů a provozního režimu.

Uplatnění v následujících oborech:

• chemické úpravny vod v energetice, v rafineriích, v hutnictví a jiném těžkém průmyslu,
• teplárny,
• elektrárny.