Program sinice

V posledním desetiletí se problematika nadměrného růstu sinic stává stále závažnějším problémem. Metod řešení je několik od preventivních metod snížení trofie až po opatření, která řeší následek nadměrného růstu sinic…

Získejte informace o produktu

V posledních letech dochází na mnoha místech v ČR k  přemnožení sinic ve vodních plochách v důsledků zvýšeného obsahu fosforu ve vodě, tedy k výraznému znehodnocení kvality vody.

V případech, kdy dojde k přemnožení sinic, jsme připraveni poskytnout odbornou pomoc. Potlačení rozvoje sinic, respektive odstranění sinic z vody vyžaduje komplexní přístup - k prvním krokům proto patří důkladné rozbory a analýzy vody. Následně navrhneme konkrétní řešení, jak postupovat při odstranění sinic , které v závěrečné fázi zrealizujeme.

Kromě samotného odstraňování sinic je důležitá také prevence. I v této oblasti jsme připraveni navrhnout řešení, jak redukovat rozvoj sinic a zabránit jejich přemnožení .


Honour Award - Precipitation of phosphates at the inlet stream Into Brno reservior leading to the elimination of cyanobacterial proliferation